Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Regjeringen foreslår bare 3000 tonn i reguleringsvolum for gris

21. mai 2021

I den proposisjonen som ble sendt til Stortinget i dag skriver regjeringen at markedsregulator bare kan videreføre reguleringslagre innenfor en ramme på 3000 tonn pr. år. Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag sier til Bondebladet at det betyr at vi ikke kan ha et mål om å være sjølforsynt med svinekjøtt.

Regjeringen skriver følgende om avviklingen av målpris på gris:

For å fullføre overgangen til en markedsbalansering som skal notifiseres uten prisstøtte, avvikles administrert fastsatt prisnivå (målpris) fra 1. juli 2021. Markedsregulator kan videreføre fellesfinansiert reguleringslagring innenfor en ramme på inntil 3 000 tonn per år.

I jordbrukets krav ble det også pekt på at svinekjøtt som siste utvei måtte over i volummodellen. Men det ble presisert: Dersom svinekjøtt flyttes over i volummodellen vil Jordbrukets forhandlingsutvalg understreke at reguleringsvolumet av svinekjøtt må settes på et nivå som gir markedsregulator tilstrekkelig handlingsrom.

Kilde: Bondebladet