Bent Myrdahl
Foto: Q-meieriene

Q-Meieriene og Rørosmeieriet mister distribusjonstilskuddet

19. oktober 2021

Landbruksdirektoratet har vedtatt å stanse utbetaling av særskilt distribusjonstilskudd til Q-Meieriene og Rørosmeieriet .

Tilskuddet som ble innført i 2004 er en del av prisutjevningsordningen for melk. Hensikten med tiltaket har vært å redusere kostnadsulemper som konkurrentene til Tine har ved distribusjon av flytende melkeprodukter.

Landbruksdirektoratet har etter en gjennomgang og vurdering kommet frem til at de to meieriselskapene ikke lenger oppfyller det grunnleggende vilkåret i prisutjevningsforskriften om vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine. Direktoratet har derfor fattet vedtak om å stanse videre utbetaling av tilskuddet. Vedtakene får virkning fra og med avregningen av november 2021.

Vedtakene kan påklages til Landbruks- og matdepartementet.

I perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 ble det samlet utbetalt 57,5 mill. kroner i særskilt distribusjonstilskudd.

Totalt forvaltet Landbruksdirektoratet 1,4 mrd. kroner i inntekter fra prisutjevningsordningen for melk i 2020.

-Vi registrerer Landbruksdirektoratet sitt vedtak og har ingen ytterligere kommentarer, skriver styreleder og pressekontakt i Q-Meieriene, Kristine Aasheim, i en post til Landbruk24 rett etter at vedtaket ble kjent.

Les om Q-Meierienes reaksjon på E24 her

Rørosmeieriet reagerer kraftig på å miste distribusjonstilskuddet

Les om utredningen av tilskuddet her

Saken oppdateres

Kilde: Pressemelding fra Landbruksdirektoratet