Foto: Terje Pedersen / NTB
Foto: Terje Pedersen / NTB

Q-Meieriene og Rørosmeieriet fikk medhold i klage

4. april 2023

Landbruks- og matdepartementet har gitt Q- Meieriene og Rørosmeieriet medhold i klagen på Landbruksdirektoratets vedtak om å stanse utbetaling av distribusjonstilskudd. De beholder dermed tilskuddet fram til et nytt regelverk trer i kraft.

Landbruk24 har fått følgende svar fra Landbruks- og matdepartementet om saken:

Landbruksdirektoratet vedtok 5. oktober 2021 å stanse videre utbetalinger av særskilt distribusjonstilskudd til Q-Meieriene og Rørosmeieriet innenfor prisutjevningsordningen for melk. Landbruksdirektoratet kom i 2021 fram til at Q-Meieriene og Rørosmeieriet ikke har vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine, og at vilkårene for å være berettiget særskilt distribusjonstilskudd dermed ikke er oppfylt. Begge meieriselskapene klaget på vedtakene.

Departementet har tatt klagene til følge fordi en forsvarlig sammenlikning av distribusjonskostnader i praksis ikke er mulig å få til. Det er derfor usikkert om det er vesentlige forskjeller i distribusjonskostnadene til meieriselskapene. Ut fra dette har ikke departementet funnet grunnlag for å opprettholde Landbruksdirektoratets vedtak, og klagene tas til følge. Departementet har med andre ord latt tvilen komme Q‑Meieriene og Rørosmeieriet til gode. Departementet mener at dagens bestemmelse ikke er forvaltbar, og aktørene vil motta tilskuddet inntil nytt regelverk trer i kraft.”