Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Prisøkning på storfe, egg og lam.

19. mai 2020

Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2020 innenfor volummodellen.

Storfe:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med kr 1,60 kr per kg til kr 62,80 per kg for andre halvår 2020.

Lam:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam økes med kr 0,30 per kg til kr 66,40 per kg for andre halvår 2020.

Egg:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kr 0,80 per kg til kr 20,30 per kg for andre halvår 2020. Prisen på egg fra høner i miljøbur med kr 0,40 per kg og egg fra frittgående høner økes med kr 0,70 per kg. I tillegg utgjør 10 øre en teknisk justering for innfasing av mer egg fra frittgående høner.

Prisløyper:
Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første.

Nortura vil også gjøre endringer i engrosprisen mellom klasser av lam og gjøre justeringer i vektgruppene for lam. Prisen for sau av god kvalitet varsles også økt. Disse endringene offentliggjøres samtidig som prisløypene og vil være gjeldene fra 2. halvår 2020.

Se utviklingen de siste årene her

Du kan lese hele Grunnlagsdokumentet her

Kilde: Nortura.