Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Omsetningsavgifta for melk reduseres med 5 øre

28. januar 2022

Omsetningsrådet har i dag foreslått for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgifta for melk reduseres med 5 øre fra 1. februar. Ny avgift blir 3 øre pr. liter.

TINE foreslo at reduksjonen skulle gjelde fra 1. mars, mens dagens vedtak fastslår at det skal gjelde fra 1. februar.