Marit Haugen
Foto: TINE

Styret i TINE anbefaler å redusere omsetningsavgifta med 5 øre

20. januar 2022

Hver eneste stein snus når vi leter etter løsninger og muligheter for å bedre bondens økonomi. Når vi nå går inn for å redusere omsetningsavgiften fra 8 til 3 øre, er det viktige tusenlapper for melkeprodusentene, sier styreleder Marit Haugen.

Tidligere i dag, 20. januar, behandlet konsernstyret en anbefaling om reduksjon av omsetningsavgiften. Umiddelbart etter sendte TINE brev med anbefalingen til Landbruksdirektoratet, som er sekretariatet for Omsetningsrådet, om å fastsette omsetningsavgiften til 3 øre per liter for 2022. Det bes også om at dette behandles allerede 28. januar for iverksettelse fra 1. mars.

Det er foretatt nye beregninger av inntektene knyttet til overproduksjonsavgiften og kostnadene knyttet til prisnedskriving av pulver til fôr og reguleringslagring.

— Hovedgrunnen for at vi anbefaler å sette ned avgiften nå, handler om at det ble produsert mer melk over kvote i desember enn tidligere budsjettert, som betyr at det har kommet mer penger inn i omsetningsfondet enn forventet. Denne kunnskapen er også lagt til grunn for nye beregninger for 2022. I tillegg har kostnadene til markedsregulering blitt mindre, forklarer Haugen.

Blir forslaget tatt til følge av Omsetningsrådet og Landbruksdepartementet, vil omsetningsavgiften ha gått fra 30 øre i 2020 til 3 øre fra 1. mars 2022. Den ekstra høye omsetningsavgiften i 2020 var knyttet til utkjøp av kvoter i 2021.

— Mange bønder har utfordringer på kostnadssiden nå. Dette er et bidrag og derfor var det viktig for styret å behandle dette så fort som mulig etter vi hadde de ferskeste tallene, sier styrelederen og legger til:

— Det er likevel ikke slik at dette alene vil løse utfordringene til melkebonden. Kompensasjon for de ekstraordinære kostnadene er avgjørende, og vi kommer til å være meget tydelige i våre innspill til jordbruksforhandlingene til våren. I tillegg vil det i februar bli lagt frem et godt resultat, og en bra etterbetaling

Kilde: TINE Medlem