Slaktegriser
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Økt vektgrense for slaktegris.

3. januar 2021

Vektgrensa for å oppnå best mulig pris økes med 2 kg til 95 kg, fra mandag 4 januar, det melder Nortura. Avregningsprisen for gris økes også fra 4. januar i alle grupper fra 67 kg og oppover grunnet endring i vekttabeller etter prisnedtrapping mot jul, redusert omsetningsavgift fra årsskiftet, og økte innmatverdier. Smågrisprisen øker med 10 kr fra samme dato.

Se den nye pristabellen på Landbruksbørsen

Det har vært underskudd på norskprodusert svinekjøtt i høst og det har vært åpnet for import med nedsatt toll. Det blir full toll på svinekjøtt fra mandag 4. januar, så nå vil markedet for svinekjøtt bli dekket med norske råvarer.

Kilde: Nortura