Oljeplattform
Foto: Kraemer Maritim AS

Økende andel norsk mat til skip og oljeplattformer

4. november 2019

Etter at et parti lammekjøtt fra New Zealand ble stoppet i grensekontrollen, har det vært en debatt om hvorfor det ikke blir brukt mer norsk kjøtt i “offshoremarkedet”. Landbruk24 har tatt kontakt med administrerende direktør Kay Hugo Hansen i  Kraemer Maritim As, for å finne ut mer om dette markedet.
(Kraemer Maritim As er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner)

Les også: Hvordan dekke “offshoremarkedet” med norsk kjøtt?

Bruker dere mye norske varer i dag?

-Vi kjøper og leverer i dag en stor, og økende, andel norske varer, herunder norske stykningsdeler av lam og annet kjøtt til våre kunder. Både Nortura, Tine og  norske fiskeleverandører er blant våre største leverandører. Vi opplever at de norske aktører/kunder som vi jobber mot i dette markedet, er opptatt av kortreist, lokal mat med skånsomt miljøavtrykk, og at flere av disse norske aktørene både ønsker og kjøper norsk mat, herunder norsk kjøtt, dette til tross for at de i henhold til norsk lovgivning både har mulighet til å kjøpe internasjonale varer, og økonomisk ville kunne komme bedre ut ved å benytte seg fullt ut av regelverket som gjelder for kjøp av avgiftsfri vare. (internasjonal vare).

30 prosent norsk lam i 2018

Hvor stort er dette markedet?

-Når du spør om hvor stort markedet er, stiller du et spørsmål som er svært vanskelig å svare enkelt på.  Vårt marked, altså det avgiftsfrie, består av norske og internasjonale skip og installasjoner innenfor segmentene fiske og fangst, cruise, transport og bulk, petroleum og en del andre segment som feks. Svalbard, Jan Mayen mfl.

-Med konkurrenter bl.a. fra Russland, Estland, Spania, Nederland, Danmark samt andre norske aktører er dette et stort marked, og våre leveranser utgjør bare en andel av dette. Andel norsk vare varierer med sammensetning av kundeporteføljen vi til en hver tid har leveranser til. Sammensetningen av kundeporteføljen varierer på sin side igjen med hvilke aktører som er aktive i våre kystnære områder innenfor de segmentene vi opererer i.

-Eksempelvis kan vi nevne at for 2018 var våre leveranser av norsk lam ca 30 % av våre totale leveranser av lam i det avgiftsfrie markedet, mesteparten av dette gikk til norske aktører innenfor petroleumsaktivitet og fiskeri.

Pris er avgjørende

Hva skal til for at dere skal bruke mer norsk kjøtt?

-Prisene på internasjonale varer varierer bl.a med tilgang, valuta og volumene vi etterspør. Det vi kan si, er at for for eksempel lammekjøtt er ofte den totale kostanden for produktet(stykningen) levert inn til oss, det halve for internasjonalt kjøtt sammenlignet med norskprodusert vare. (Vi kjøper ikke hele slakt, og driver ikke med nedskjæring eller produksjon.) Til tross for betydelig prisforskjell velger en god del av våre norske kunder å kjøpe norsk vare, bla forankret i kvalitet, lokal mat/ lokal verdiskapning og redusert miljøavtrykk.

-Våre internasjonale kunder er ikke like opptatt av norsk vare. De ønsker ofte internasjonal vare, og siden New Zealand er en av verdens største produsenter av lam, har de et godt rykte og en anerkjent kvalitet som blir etterspurt til betydelig lavere kostnad enn hva gjelder norsk lam.

-Hadde det norske kjøttet blitt tilgjengeliggjort for vårt marked med samme totale kostnad pr stykningsdel som for eksempel kjøtt fra New Zealand, altså til konkurransedyktige betingelser mot internasjonal vare, ville vi selvsagt både kjøpt og solgt mer av dette.

-Vi jobber løpende både med norske produsenter, lokale og nasjonale, og våre norske kunder,  for å finne gode løsninger og tilgjengeliggjøre norsk vare i en totalitet i vår verdikjede og vårt marked. I det øvrige er det slik at vi må forholde oss til gjeldende lover og regelverk for vårt avgiftsfrie marked for å opprettholde konkurransekraft. Som en liten aktør i et stort verdensmarked, ville noe annet i grunnen ikke bidratt til noe annet enn at norske arbeidsplasser, samt norske varer og tjenester ville bli mindre tilgjengelig i dette markedet.

 

Kraemer Maritim AS
Kraemer Maritime AS som har hovedkontor i Tromsø har bygd opp en landsdekkende kjede innen maritim forsyning og logistikk. Selskapet ble etablert i 1955 og er i dag ledende i Norge innen forsyning til skip og offshore installasjoner. Kraemer Maritime AS er etablert med logistikkavdelinger i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansund og Ålesund, og leverer til alle norske og flere utenlandske havner. Selskapet har i dag 70 ansatte og omsatte i 2018 for 860 millioner norske kroner.

Kilde: Kraemer.no