Jorun Jarp
Foto: Eivind Røhne

Nytt bygg og ny direktør for Veterinærinstituttet

30. april 2021

Sikkerhets- og beredskapsdirektør Jorun Jarp er fra 1. mai konstituert som administrerende direktør for Veterinærinstituttet inntil videre.Det skjer samtidig som instituttet flytter til Ås etter 130 år på Adamstuen i Oslo.

Jarp er veterinær, har en doktorgrad innen bakteriologi fra Norges veterinærhøgskole og har arbeidet ved instituttet siden 1985.

Veterinærinstituttet har en stolt historie med bekjempelse av alt fra miltbrann, tuberkulose til munn- og klovsyke. Nå er blant annet antibiotikaresistens, sykdom og velferd i oppdrettsnæringen og prionsykdommer på agendaen. Man kan aldri hvile på sine laurbær på dette feltet, og med det nye Veterinærinstituttet blir vi ytterligere rustet til å håndtere fremtidige trusler, sier adm. dir. Jorun Jarp. 

Stillingen som administrerende direktør etter Gaute Lenvik er for tiden utlyst.

Veterinærinstituttet ble etablert i Oslo i 1891, og har siden 1914 holdt til i lokalene på Adamstuen. Instituttet har rundt 330 ansatte, hvorav nær halvparten er forskere, resten ingeniører og annet personell. Instituttet har kontor på seks steder i landet, men flest medarbeidere på hovedkontoret i Oslo. Det er dette som nå flytter til nye laboratorier og forskningsfasiliteter på Ås. Flyttingen vil pågå i ukene framover, og offisiell åpning er planlagt etter en innkjøringsperiode rundt 1. september.

Flytting vedtatt av Stortinget

Flyttingen av Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet ble vedtatt i Stortinget i 2008. Det er Statsbygg som har bygget veterinærbygningene. Den består av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom hvorav Veterinærinstituttet har ca 18 000 kvadratmeter.

–De nye lokalene med verdensledende fasiliteter er godt tilrettelagt i midten av universitetsmiljøet på Ås. I takt med tiden, endrer vi måten vi løser vårt samfunnsoppdrag gjennom helt nye digitale muligheter og større vekt på forebygging og forutseende beredskap. Vi vil ta med det beste fra vår historie for å videreutvikle kunnskapene om alvorlige sykdommer basert på forskning, diagnostikk og overvåkning, forklarer Jorun Jarp. 

Generelt får instituttet mer tidsriktige og effektive lokaler med god biosikkerhet. Dette inkluderer laboratorium med biosikkerhetsnivå 3, med høyere kapasitet enn sammenlignbare laboratorier i Nord-Europa. Nybygget får en digital biobank, som effektivt tar vare på og kan hente ut organisk materiale til bruk og i forskning og sykdomsoppklaring. I de nye obduksjonsfasilitetene kan alt fra settefisk til de største husdyra bli undersøkt.

Kilde: Pressemelding fra Veterinærinstituttet