Foto: NHO Mat og Drikke
Foto: NHO Mat og Drikke

Gaute Lenvik ny administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke

15. februar 2021

Styret i Norsk Landbrukssamvirke har ansatt Gaute Lenvik som ny administrerende direktør. Lenvik kommer fra stillingen som administrerende direktør i Veterinærinstituttet. Samtidig skriver Bondebladet at budsjettet blir kuttet med 30 prosent.

Norsk Landbrukssamvirkes styre har det siste året gjennomført en større strategiprosess sammen medlemsbedriftene. Målet er å støtte medlemsbedriftene i utviklingen av samvirkekompetansen og eierrollen. I tillegg skal NL være arena for strategiske drøftinger og prosjekter som medlemmene er enige om å løfte i felleskap. Målet er at Norsk Landbrukssamvirke skal bidra til å styrke samvirkenes posisjon.

-Styret er svært fornøyd med at Gaute Lenvik har takket ja til den viktige jobben som administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke. Vi har vært opptatt av å finne en leder som forstår samvirkenes utfordringer og behov i en tid med mye omstilling i næringen. Lenvik har tung erfaring innen landbrukssektoren, og som leder. Hans viktigste oppgave blir å fylle ny strategi med innhold og slik skape økt verdi for medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke, sier Anne Jødahl Skuterud som er styreleder i Norsk Landbrukssamvirke.

Gaute Lenvik kommer til Norsk Landbrukssamvirke fra jobben som administrerende direktør i Veterinærinstituttet, hvor han har vært ansatt siden 2016. Han har lang landbruksfaglig erfaring og har tidligere i sin karriere blant annet vært direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke. Lenvik har også jobbet flere år i Landbruks- og matdepartementet som avdelingsdirektør og konstituert ekspedisjonssjef. Han har sin utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

-Min interesse og kunnskap er rettet mot et levende landbruk og norsk matproduksjon. Jeg ser frem til å realisere prioriteringene som Norsk Landbrussamvirke har gjort i den nye strategien. Med lang erfaring fra flere roller i næringen gleder meg til å bruke min kunnskap for å videreutvikle Norsk Landbrukssamvirke, sammen med medlemsbedriftene. Vi skal støtte næringen i de endringene de står foran, øke forståelsen for samvirke som eierform og ikke minst synliggjøre den avgjørende posisjonen landbrukssamvirkene har i det norske samfunnet, sier Lenvik.

Lenvik tiltrer jobben som administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke senest 1. juni 2021. 

Kilde: Pressemelding fra Norsk Landbrukssamvirke