Slakting
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Nye produsentpriser for kjøtt fra i dag.

5. juli 2021

I dag justeres alle produsentprisene for kjøtt. Etter at også svinekjøtt ble overført til volummodellen i årets jordbruksoppgjør er det nå Nortura som fastsetter engrosprisen for alle firbeinte dyreslag. Slaktekostnadene er også justert fra og med i dag.

Her er en oversikt over endringene

Gris
Avregningsprisen på gris går opp med kr 0,99 per kg, og flådd purke kr 0,24 per kg, flådd råne reduseres prisen med kr 0,14 per kg fra mandag 5. juli. Endringer skyldes økt engrospris på gris, samt økte slaktekostnader og endring i innmatverdier. Smågrisprisen økes samtidig med kr 20,- per stk til kr 960,- for helsegris ved 25 kg.
Se prislista her

Storfe
Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige går opp med kr 0,32 per kg, ung ku, ku og okse kr 0,53 per kg, og kalv kr 0,24 per kg fra mandag 5. juli. Endringene skyldes økt engrospris samt endrede innmatverdier og økte slaktekostnader. Ekstra avtaletillegg tas bort fra samme dato.
Se prislista her

Sau/lam
Avregningsprisen på lam går opp med kr 0,37 per kg fra mandag 5. juli grunnet økt engrospris, endring i slaktekostnader og innmatverdier. For ungsau, sau, vær, geit og kje er det en nedgang i avregningspris.
Se prislista her

Kilde: Nortura