Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Økte priser på kjøtt og egg i andre halvår.

12. mai 2021

Konsernstyret i Nortura har fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2021 innenfor volummodellen. Prisen øker med 2 kr pr. kg for storfe og 2, 50 kr. pr. kg  for lam. For egg er økningen 40 øre pr. kg.

Storfe:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2021 til kr 66,30 per kg. Dette er en økning på kr 2,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2021 til kr 69,40 per kg. Dette er en økning på kr 2,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i  2. halvår 2021 til kr 20,70 per kg. Dette er en økning på kr 0,40 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Prisløyper:

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første. Samtidig vil det informeres om prisløype for sau og prognose for prisløypa for gris resten av målprisåret.

Kilde: Nortura