Bård Hoksrud
Foto: Torbjørn Tandberg

Mulig å søke om å spre husdyrgjødsel på eng etter 1. oktober.

10. oktober 2018

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud gir ingen generell dispensasjon for å spre husdyrgjødsel uten nedmolding etter 1. oktober, men skriver at kommunene i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon.  Det må da gjøres som  enkeltvedtak.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud svarte i dag på et skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF), om å gi dispensasjon fra forskriften om at det ikke er lov å spre husdyrgjødsel uten nedmolding etter 1. oktober. Der skriver han blant annet:
«Etter forskriftens § 31, tredje ledd, har kommunene i særskilte tilfeller hjemmel til å dispensere fra blant annet bestemmelsen om spredetidspunkt. Kommunene har altså et handlingsrom til å gi dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel dersom forholdene tilsier det. Dispensasjoner etter §31 må imidlertid fattes i form av enkeltvedtak, der kommunen vurderer hver sak for seg.»

Her er hele svaret fra Hoksrud:

2018 har vært en krevende vekstsesong for mange bønder, både med tørken i sommer og flere steder en våt september som vanskeliggjør spredning av husdyrgjødsel. I forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav er det to frister for spredning av gjødsel:

1. Spredning med påfølgende pløying kan gjøres frem til 1. november.

2. Spredning uten påfølgende pløying kan gjøres frem til 1. september.

I august ble det gitt en generell utsettelse av fristen med én måned, fra 1. september til 1. oktober, for spredning av gjødsel uten påfølgende pløying for de kommunene i Sør-Norge som var hardest rammet av tørken. Dette ble gjort for å lette kommunenes arbeidsbelastning, da alternativet i disse områdene var å fatte enkeltvedtak i hver sak. Det ble ikke gjort en generell endring for Møre og Romsdal, men kommunene har mulighet til å fastsette lokale forskrifter med senere frist for spredning av gjødsel, innen 1. oktober. Flere kommuner i Møre og Romsdal har benyttet seg av denne muligheten.

Om bonden velger å pløye ned gjødsla når den blir spredd, er fristen for dette 1. november. Det er ikke gjort noen endringer med denne fristen.

Etter forskriftens § 31, tredje ledd, har kommunene i særskilte tilfeller hjemmel til å dispensere fra blant annet bestemmelsen om spredetidspunkt. Kommunene har altså et handlingsrom til å gi dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel dersom forholdene tilsier det. Dispensasjoner etter §31 må imidlertid fattes i form av enkeltvedtak, der kommunen vurderer hver sak for seg.

Begrunnelsen for de fastsatte fristene for spredning av husdyrgjødsel er blant annet hensynet til miljøet. Husdyrgjødsel er en viktig ressurs og plantenæring, men gjødsla kan også føre til miljøproblemer dersom gjødsla spres i perioder der planter ikke kan nyttiggjøre seg av næringsstoffene. Næringsstoffene kan da komme på avveie, noe som særlig medfører fare for forurensning til vann.

I noen områder av landet kan det i enkelte år med mye nedbør være utfordringer med å få spredt husdyrgjødsel innenfor de angitte fristene, noe som igjen medfører utfordringer med lagerkapasiteten til gjødsellagrene. I jordbruksoppgjøret 2018 ble det gjennomført flere konkrete tiltak for å bedre lagerkapasiteten for husdyrgjødsel. Det ble bestemt at det kan gis investeringsstøtte fra Innovasjon Norge (IBU-midler) til bygging av enkeltstående gjødsellager på eid areal, i tillegg ble det bestemt at det kan gis midler til etablering av tett dekke på gjødsellager over SMIL-ordningen. Det siste blant annet for å hindre at åpne lagre fylles med regnvann.

Regelverket for bruk og lagring av husdyrgjødsel er under revisjon. Klima- og miljøministeren og jeg har mottatt forslag til nytt regelverk fra direktoratene (Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet). Regelverket for spredning av husdyrgjødsel er noe jeg vil se særskilt på i det videre arbeidet.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.