Steinar Reiten
Steinar Reiten Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Krf ber Hoksrud åpne for å spre husdyrgjødsel på eng i oktober.

4. oktober 2018

Steinar Reiten fra Krf  ber landbruks- og matminister Bård Hoksrud ta initiativ til å gi kommunene mulighet til å gi dispensasjon til å spre husdyrgjødsel på eng etter 1. oktober. Begrunnelsen er de spesielle værforholdene med tørke i sommer og en rekordvåt september.

I spørsmålet skriver Reiten blant annet følgende. “Fra ulike deler av landet meldes det nå om at bønder fremdeles ikke har fått spredt gjødsel og dermed tømt gjødsellagrene før vintersesongen, på grunn av sen tredjeslått etter tørkesommeren og rekordstore nedbørsmengder i september. Det haster med å få slått fast at kommunene i denne svært spesielle situasjonen kan gi dispensasjon for gjødselspredning uten nedmolding / nedfelling etter 1. oktober, men før væromslag til snø og frost. Undertegnede ber om at statsråden så snart som mulig tar et slikt initiativ for å avhjelpe den prekære situasjonen som mange bønder er kommet opp i når det gjelder tømming av gjødsellagre før vinteren setter inn”.