Tømming av melketank.
Foto: Tine Mediebank.

Melkeprisen 26 øre lavere enn i fjor.

27. juni 2019

Fra 1. juli vil utbetalingsprisen for melk med basisinnhold (4% fett og 3,2% protein) bli 26 øre lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Omsetningsavgifta er økt med 16 øre og basisprisen er redusert med 10 øre. Det hører med til historien at et rekordhøgt tørrstoffinnhold har gitt økt kvalitetsbetaling til melkeprodusentene det siste året.

Her er utviklingen i melkeprisen det siste året:

 

Basispris

Omsetningsavgift

Produsentpris

01.07.18-31.12.18

4,49 kr/liter

0,06 kr/liter

4,43 kr/liter

01.01.18-30-06.19

4,39 kr/liter

0,12 kr/liter

4,27 kr/liter

01.07.19-

4,39 kr/liter

0,22 kr/liter

4,18 kr/liter

Etter at omsetningsavgifta for 2. halvår på 22 øre ble vedtatt av Landbruks- og matdepartementet i dag, kan vi slå fast at nedturen virkelig har startet for melkeprodusentene. Fra 1 .juli vil produsentprisen for melk med basisinnhold (4% fett og 3,2% protein) være 26 øre lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

For det er ikke bare omsetningsavgifta som øker, basisprisen har også gått ned med 10 øre siden 1. juli i fjor. Den reduksjonen ble foretatt 1. januar i år, der 6 øre var begrunnet med økt tørrstoffbetaling.  I tillegg ble det innført en styringspris på 4 øre for å styrke likviditeten i PU- ordningen.
Les mer om dette her.

Nå har altså Tine varslet at det ikke blir noen økning i basisprisen fra 1. juli, selv om styringsprisen ikke gjelder lenger og det ble en økning i målprisen på 3 øre i jordbruksavtalen. Tine skriver på sine medlemssider ” I og med at det er knyttet noe usikkerhet både til inntekter og driftskostnader i TINE Råvare i 2019, har konsernstyret vedtatt at basisprisen holdes uendret på 4,39 kr/liter fra 1. juli 2019. Målprisen er tatt ut gjennom økt tørrstoffbetaling.”

Det har vært et rekordhøgt tørrstoffinnhold i melka det siste året, hittil i 2019 er fettinnholdet 4,37 % og proteininnholdet 3,43, det er langt over prognosen for 2019. Årsaken til dette er for en stor del økt bruk av kraftfôr som en følge av dårlige grovfôravlinger i fjorårets tørkesommer i Sør- Norge. Men den økte bruken av kraftfôr har også ført til økte kostnader for melkeprodusentene, så mye av tørrstofftillegget har gått med til å betale kraftfôrregninger. 

I tillegg til reduksjon i melkeprisen, vil de aller fleste produsentene måtte redusere volumet betydelig. I fjor ble forholdstallet økt til 1,04, fordi en fryktet melkemangel som følge av tørken, mens det i år er et forholdstall på 0,98. 

Kilde: Tine Medlem.