Hveteåker
Illustrasjonsfoto

Liten interesse for å importere matkorn

20. mai 2021

I dag var det auksjon på de siste tollkvotene for matkorn og kraftfôrråvarer hos Landbruksdirektoratet. Selv om kvoten for matkorn ble redusert var det liten interesse for den. Hele kvoten på 31 000 tonn ble omsatt for 1 øre pr. kg. 

Det ser dermed ut til at det er rikelig med matkorn av riktig kvalitet i markedet for å dekke behovet fram til neste kornsesong, og spørsmålet er om det var nødvendig å overlagre så mye som 39 000 tonn matkveite av klasse 1.

Norgesmøllene AS kjøpte tollkvote for 19 000 tonn og Lantmannen Cerealia AS kjøpte for 12 000 tonn matkorn.

Kraftfôrråvarer
Det var heller ingen kamp om importkvoten for kraftfôrråvarer på 94 000 tonn, den ble også omsatt for 1 øre pr. kg.

Kilde: Landbruksdirektoratet