Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Kraftig prisreduksjon for storfekjøtt

16. august 2023

På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe og gris fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagt.

Det gir følgende prisløyper ut året:

Prisløype storfe:

Mandag 21. august (uke34): Engrospris ned 4,00 kr/kg

Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg                  

Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg                   

Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg                

Mandag 27. november (uke 48): Engrospris opp 0,60 kr/kg            

 

Prisløype gris:

Mandag 21. august (uke 34): Engrospris ned 0,80 kr/kg

Livdyr  

Kalv og smågrisprisen blir satt ned fra samme tidspunkt
  

Må få fart på salget

Styreleder I Nortura Trine Vaag sier til Landbruk24 i kveld at dette er et kraftfullt grep for å få fart på salget. Hun sier redusert kjøpekraft har ført til betydelig lavere kjøttsalg. Samtidig fikk Nortura klar beskjed fra Landbruks- og matdepartementet om at de i større grad bør bruke pris som virkemiddel i forbindelse med at de fikk lov å fryse inn et økt volum med svinekjøtt

Vurderingen er at dette grepet er det som vil belaste prisen til bonden minst, vi må få til økt salg, vi kan ikke bare øke lagrene. Samtidig sier Vaag at Nortura har søkt Omsetningsrådet om å fryse inn mer storfekjøtt på reguleringslager enn de 2 500 tonn som er maksimalt pr. år i volummodellen

Vaag understreker at det er engrosprisen som er satt ned, og det er et administrativt vedtak. Den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen som styret fastsatte i mai for andre halvår blir ikke endret, men i praksis betyr dette at det blir en kraftig undernotering i forholdt til PGE.

Nortura kompenserer for storfe innmeldt på avtale.

-I og med at det er en så stor endring i prisen på storfekjøtt har styret bestemt at Nortura kompenserer for storfe meldt inn på avtale med basisuke 34, 35, 36, og 37 innmeldt fram til kl. 17 onsdag den 16. august, ved at slakt blir avregnet etter avregningspris gjeldende på slaktetidspunktet men får ett ekstra avtaletillegg tilsvarende kr 4,00 pr kg.

For gris vil kuttet få umiddelbar virkning fra mandag 21. august.

Kilde: Nortura Totalmarked