Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Nortura får lov til å legge mer svinekjøtt på lager.

7. juli 2023

Landbruks- og matdepartementet har gitt Nortura lov til å legge inntil 4 000 tonn svinekjøtt på reguleringslager. Dette er en ekstraordinær økning på 1 000 tonn utover taket på 3 000. Men departementet er tydelig på at de forventer at Nortura skal bruke pris som virkemiddel for å regulere markedet framover.

Her er utdrag fra svaret der LMD gir Nortura lov til å lagre 4 000 tonn svinekjøtt:

Landbruks- og matdepartementet registrerer at engrossalget for gris per uke 25 i 2023 er redusert med 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Vi legger til grunn at dette er en ekstraordinær situasjon som kan forsvare at det gis dispensasjon for taket på 3000 tonn. Vi vil påpeke at dette er en unntaksløsning som kun skal benyttes i helt spesielle tilfeller. Vi legger til grunn at markedsregulator Nortura må bestrebe seg på at slike situasjoner unngås for fremtiden. Vi mener markedsregulator i større grad må benytte pris som virkemiddel for å balansere markedet på et nivå som begrenser sannsynligheten for at det igjen blir så store overskudd som vi har sett våren og forsommeren 2023. Vi noterer oss at Nortura har økt engrosprisen på gris mye siden volummodellen ble innført sommeren 2021 og at planlagt gjennomsnittlig engrospris også ble økt for andre halvår 2023 ved prissettingen i mai.

Konklusjon: Nortura gis anledning til å legge inn inntil 4 000 tonn svinekjøtt på reguleringslager i 2023 på grunn av ekstraordinært fall i markedet for gris så langt i 2023. Det kan ikke forventes at det vil være mulig å gi tilsvarende unntak senere.

Ved utgangen av uke 26 lå det 2 400 tonn på reguleringslager, og Nortura melder om stor overdekning også i uke 27 og 28.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.