Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

KIO og NBS kritiske til overlagring av mathvete

18. november 2021

Både Bonde- og Småbrukarlaget og Kornprodusentenes Interesseorganisasjon (KIO) er kritisk til at Felleskjøpet Agri vil overlagre knapt 40 000 tonn mathvete til neste sesong. Kostnadene belastes kornprodusentene gjennom omsetningsavgifta.

-I siste prognose i vår (mai) ble det lagt opp til et årlig forbruk av klasse1 på 59 400 tonn, som var oppjustert fra 50 000 tonn fra mars prognosen. Dette opplevde jeg kom som en konsekvens av det fokuset som ble på at det ble importert mathvete framfor å bruke norsk. Jeg trodde det da ble gått “noen runder” i bransjen i vår, og at det var etablert en forståelse for at det var mulig å bruke mere norsk hvete.(Også klasse 1).  Nå legges det igjen opp til et lavere forbruk (53 000 tonn)enn i mai prognosen i fjor, og det virker som om at en er i ferd med å falle tilbake til “gamle synder”, sier Håkon Tørrestad styreleder i KIO til Landbruk24.

-Konsekvensen for landet er dårligere selvforsyning, og konsekvensen for kornbonden er dårligere økonomi gjennom unødvendig stor omsetningsavgift. Vi KIO vil fortsette å arbeide med denne saken, avslutter Tørrestad.

Viktig for å øke sjølforsyningsgraden 

Økt produksjon av norsk matkorn er et viktig tiltak for å øke selvforsyningsgraden, sier nestleder i Bonde- og Småbrukarlaget Ola Fiskvik til Landbruk24.

-Med den hveteprisen som nå er på verdensmarkedet er norsk mathvete konkurransedyktig på pris og kvalitet. Det er viktig at hele næringskjeden arbeider målrettet for å få til en optimal utnytting av norsk matkorn og en tilpassing av produksjonen til de kvaliteter som etterspørres i markedet, sier Fiskvik.

-Det er ikke heldig med ubalanse som gjør det nødvendig med stor overlagring av matkorn. Markedsregulator har et stort ansvar for å bidra til god balanse. NBS var kritiske til såkorntilgangen på enkelte hveteklasser for inneværende sesong og vi forventer at såkorntilgangen korrelerer bedre med behovet i mølleindustrien for kommende sesong.

-Vi setter vår lit til at matkorninitiativet vil utvide anvendelsesområdet for norsk korn og proteinvekster. For å øke produksjonen av proteinvekster og matkorn er det viktig at kornprodusentenes økonomi styrkes. 

-Vi mener regjeringens forslag om å øke lønnsomheten med fordelingen 1/3 på tilskudd og 2/3 på pris er en god plan, avslutter Fiskvik som også er leder i kornutvalget i NBS.

-Mølleindustrien har fått det de har bedt om

-Norsk mølleindustri i mange år har bedt innstendig om at norske kornprodusenter satser på vårhvete med sterk glutenkvalitet og høyt proteininnhold, men når kornprodusentene faktisk leverer på dette oppdraget får de beskjed om at det ikke er bruk for dette. Jeg forstår veldig godt at dette oppleves som frustrerende for norske matkonprodusenter, som tar en høy risiko for å ha mulighet til å oppnå nettopp den kvaliteten som visstnok var etterspurt, tilføyer Anders Nordstad, generalsekretær Bonde- og Småbrukarlaget.

Er det mulig å kjøpe kveite som er billigere enn norsk prisnedskrevet hvete i dag?

-Det er det sikkert. Det er derfor vi er svært kritiske til FK Agri mener det er nødvendig å overlagre norsk hvete med topp kvalitet. Dette øker importbehovet, og vi mistenker at dette har mer med pris å gjøre, enn kvalitet, sier Nordstad som har lang erfaring som internasjonal kornhandler.