Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Vil øke norskandelen i matmjølet fra 50 til 90 prosent.

24. august 2021

Hele næringskjeden fra jord til bord har samlet seg i«Partnerskapet for norsk matkorn og planteproteiner. Et av satsingsområden er å øke norskandelen i matmjølet fra 50 til 90 prosent.

Torsdag 26. august skjer det noe historisk ved NMBU på Ås når «Partnerskapet for norsk matkorn og planteproteiner» samles for første gang. Historisk fordi det er ikke ofte konkurrenter i dagligvarebransjen setter seg rundt samme bord. Videre fordi man i dette partnerskapet samler store aktører fra dagligvarebransjen, næringsaktører og forskningsinstitusjoner i et eget fora hvor norsk matkorn og planteprotein står i sentrum.

Målet er å bruke forskningen og utviklingen til å øke bruken av norsk korn og proteinvekster i mat. Styringsgruppa ledes av Egil Olsvik, som også er styreleder ved fakultetet BIOVIT, NMBU og tidligere konserndirektør i Nortura.

Det forpliktende samarbeidet favner kjente mataktører som blant andre Felleskjøpet Agri, Rema 1000, Coop, NorgesGruppen, Orkla, Läntmannen Ceralia, Norgesmøllene. Også de fire store forskningsinstitusjonene NMBU, Nofima, Nibio og Graminor deltar sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, BKLF og NHO Mat og Drikke i partnerskapet.

Partnerskapet har allerede identifisert sentrale satsingsområder, som inkluderer alt fra å øke norskandelen i matmel fra dagens ca 50 % til 90 %, og til hvordan vi skal gjøre tacolefsa helnorsk.

Satsingen presenteres på en pressekonferanse torsdag 26. august.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri