Melkekyr i fjøs
Foto: Bo Mathisen

Ingen effekt av økte melkekvoter i mai.

8. juni 2020

Det ble levert 131,5 millionar liter kumelk i mai 2020. Dette 3,6 prosent mindre enn i 2019, og 1,5 mill. liter mindre enn den siste prognosen som ble laget i starten av mai. Så langt i år er det produsert 650,2 millioner liter, 4,9 prosent mindre enn i 2019.

4. april ble forholdstallet økt fra 0,96 til 1,01, og TINE har nå anbefalt at det økes ytterligere til 1,05. Årsaken til ønske om større melkeproduksjon er økt forbruk under koronakrisen og utsatt oppstart av meieriet i Irland. Landbruksdepartementet vedtok i dag at forholdstallet blir 1,05.

Her er en tabell som viser melkeproduksjonen så langt i år.

 

Kilde: TINE