Hveteåker
Illustrasjonsfoto

Foreslår 2,5 øre i omsetningsavgift for korn

16. august 2021

Styret i Felleskjøpet Agri har foreslått at omsetningsavgifta for korn settes til 2,5 øre pr. kg. Omsetningsrådet har i sitt møte mandag 23. august vedtatt forslaget. I fjor var omsetningsavgifta bare 1 øre pr. kg.

Årsaken til at det foreslås høyere avgift i år er at det i fjor måtte overlagres en god del matkveite i klasse 1, og noe ble omdisponert til fôr. Det var det ikke tatt høyde for, dermed er fondet 4-5 millioner mindre enn ønsket. Det blir også regnet med tilsvarende regulering i år.

Felleskjøpet Agri la fredag fram den første prognosen for årets kornavling. Den viser ei avling omtrent som i fjor og 10 prosent høyere enn snittet for de siste fem år.  Det er veldig tidlig i innhøstinga, så det er fortsatt knyttet usikkerhet til prognosen, spesielt vil været framover avgjøre hvor stor andel av kornet som kan brukes som matkorn.

Fagsjef for markedsregulering i Felleskjøpet Agri Sindre Flø skriver følgende som en kommentar til prognosen:

Prognosen for tilgang er basert på estimat av areal og avling pr. dekar. Prognosen tilseier ein tilgang av norsk korn og proteinvekstar som er litt over tilgangen i 2020 og 10 % over femårssnittet. Andelen av avlinga som innfrir krava til matkorn er avhengig av vêret framover og er førebels usikker. Andelen matkorn er sett med utgangspunkt i historiske data.

Med den gode tilgangen av proteinsterk matkveite, er det grunn til å vente at det blir behov for regulering av slik vare i form av overlagring til 2022/2023.

Haustkveitesorten Ozon vil for ein stor del bli overskytande på grunn av kvalitetseigenskapane og det blir eit overskott som kan regulerast til bruk i kraftfôr. Kornhandlarane vil frå neste sesong ikkje kjøpe denne sorten som matkorn.

Les mer om den første prognosen her

Kilde: Felleskjøpet Agri.