Foto: Terje Bendiksby / NTB
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Felleskjøpet Agri stanser salget av mineralgjødsel

12. oktober 2021

Felleskjøpet stopper midlertidig salget av mineralgjødsel fra i dag, 12. oktober. Årsaken er sterk prisvekst og et for tiden uforutsigbart internasjonalt marked, skriver de i en melding i ettermiddag.

Inneværende år har globale gjødselpriser steget kraftig i takt med sterk etterspørsel i det internasjonale gjødselmarkedet og økte råvarepriser. En betydelig del av ammoniakkproduksjonen i Europa er stengt ned som følge av at prisen på naturgass har eskalert. Dette får følger for produksjon av nitrogenholdig mineralgjødsel.  Europeiske gjødselprodusenter tar nå sterkere styring på når varer blir levert til ulike markeder.

Felleskjøpet Agri har derfor besluttet midlertidig stans i salg av mineralgjødsel. I perioden fram mot nyttår konsentrerer vi oss om å levere det vi har solgt.

Felleskjøpet vil gjenoppta salg av gjødsel når situasjonen rundt pris og produksjon har stabilisert seg.

Yara forsikrer Felleskjøpet Agri om at de vil prioritere norsk marked, og at norske bønder vil få den gjødsla som trengs til vekstsesongen 2022.

Yara tar kontroll over vareflyten

Yara har lagt ut denne meldingen i ettermiddag:

Utviklingen i internasjonale gjødselmarkeder har de siste ukene vært dramatisk, og situasjonen er nå krevende og svært uforutsigbar. Spesielt utviklingen i september og begynnelsen av oktober med en stor prisutvikling i europeiske gasspriser, gjør det krevende å levere ønsket volum til ønsket tid i norsk marked. Yara Norge ser seg derfor nødt til å fordele volum og ta større kontroll over vareflyten i Norge de neste månedene.

Yara Norge ønsker samtidig å understreke at vi har ambisjon om å oppfylle våre forpliktelser hva gjelder avtalte volum til norsk marked inn mot våronna og sesongen 2022.

-Foreløpig ingen grunn til å tvile på at norske bønder får gjødsel til våronna

Da det ble kjent at Yara stengte ned fabrikker på grunn av høye priser på ammoniakk, sa Anders Trømborg markedssjef for Yara Norge, at dette ikke ville få noen stor effekt for det norske  det norske markedet

Landbruk24 har i kveld stilt Trømborg to spørsmål.

Hva har endret seg siden i september?

-Gjødselmarkedet er for tida svært uoversiktlig, og det er hovedårsaken til at vi i større grad må fordele volum og ha litt mer kontroll på vareflyten fremover. Gassprisene har vært og er fortsatt svært høye, og flere aktører i Europa har redusert produksjonen av ammoniakk og urea siden vi snakket sammen sist.

Er det fortsatt bare et spørsmål om pris, eller dreier det seg også om tilgang på ammoniakk?

-Prisene fortsetter opp. Overordnet er det ikke tilgang på ammoniakk som er bakgrunn og det er ikke planlagt noen reduksjon i produksjonen ved de fabrikkene som leverer inn i det norske markedet. Etterspørselen er imidlertid stor, ikke bare fra norsk marked. Dette handler fra vår side om at vi i en periode ikke nødvendigvis kan levere alt kundene ønsker til ønsket tid. Men foreløpig ingen grunn til å tvile på at norske bønder skal få det de trenger mot våronna og sesongen 2022, skriver Anders Trømborg i en e-post til Landbruk24.

Les mer på nrk.no