Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Liten effekt av reduksjon i ammoniakkproduksjon i det norske markedet

17. september 2021

Yara sendte i dag ut melding om at de reduserer ammoniakkproduksjonen i Europa. -Det er ikke planlagt noen reduksjon i produksjonen ved de fabrikkene som leverer inn i det norske markedet, sier Anders Trømborg, markedssjef for Yara i Norge til Landbruk24.

Hvilke konsekvenser får reduksjonen i produksjon av ammoniakk i Europa for det norske gjødselmarkedet?

-Yara er en av verdens største produsenter/ forhandlere av ammoniakk og vi har derfor fortsatt god tilgang på ammoniakk til gjødselproduksjonen vår – både i Europa og ellers i verden. Det er flere anlegg som uansett skal stenge ned for regelmessig vedlikehold i nær fremtid, og vi forsøker derfor å tilpasse redusert produksjon av ammoniakk til allerede planlagt stans. I tillegg vil vi redusere produksjonen ved ytterligere noen fabrikker, sier Anders Trømborg.

Når det gjelder det norske markedet, så er det ikke planlagt noen reduksjon i produksjonen ved de fabrikkene som leverer inn i det norske markedet. I sum forventer vi derfor ingen stor effekt på produksjon eller leveranser av ferdig gjødsel selv om vi midlertidig reduserer produksjonen av ammoniakk noe. Foreløpig dreier dette seg om svært høye priser på gass (og ikke tilgang på gass), og dersom de faller tilbake vil produksjonen normalt kunne være i gang igjen i løpet av noen dager, avslutter Trømborg.

Prisene fra 1. oktober ikke fastsatt.

Det er varslet at det kan bli ny prisøkning på gjødsel fra 1. oktober, Landbruk 24 har i dag vært i kontakt med Felleskjøpet Agri om når prisene blir fastsatt.

-Gjødselprisene fra 1. oktober blir satt kort tid fra virkedato. Altså vil dette komme mot slutten av uke 39. Det handler om at markedene kontinuerlig overvåkes slik at prissettingen skal bli så presis som mulig, og at det blir så god stabilitet i markedet som mulig når det generelt er mye bevegelse, sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Agri til Landbruk24.