Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Endring i avregningsprisene på kjøtt og egg fra 4. juli.

1. juli 2022

Nortura endrer alle avregningsprisene for kjøtt og egg fra 4. juli. Økte slakte- og fraktkostnader gjør at prisene øker mindre enn økningen i engrosprisene

Storfe
 Avregningsprisen for ungokse, kastrat og kvige økes med kr 0,20 pr kg, ungku, ku og okse økes med kr 0,10 pr kg fra mandag 4. juli. For kalv reduseres avregningsprisen med kr 0,43 pr kg. Endringen skyldes økt engrospris, økt forskningsavgift, økte frakt- og slaktekostnader og redusert innmatverdi.
Se avregningsprisene her

Gris
Avregningsprisen for gris økes med kr 1,08 pr kg, skåldet purke med kr 0,24 pr kg fra mandag 4. juli. Endringen skyldes økt engrospris, økt forskningsavgift, økte frakt- og slaktekostnader og redusert innmatverdi. Smågrisprisen økes med kr 20,– pr stk fra samme dato.
Se avregningsprisene her

Småfe
Avregningsprisen for lam økes med kr 0,20 pr kg, sau og ungsau økes med kr 1,11 pr kg fra mandag 4. juli. Mindre endringer på vær, geit og kje. Endringen skyldes økt engrospris, økt forskningsavgift, økte frakt- og slaktekostnader og redusert innmatverdi.
Se avregningsprisene her

Egg
Avregningsprisen for egg reduseres med kr. 0,09 pr kg fra mandag 4. juli. Endringen skyldes økt engrospris samtidig som omsetningsavgiften økes med kr. 0,70 pr kg til kr. 1,50 pr kg.
Se avregningsprisene her

Kylling
Avregningsprisen for kylling økes med kr. 0,58 pr kg fra mandag 4. juli. Endringen skyldes økt engrospris ihht tidligere informasjon, og økt forskningsavgift med 2 øre.
Se avregningsprisene her

Kilde: Nortura