Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Prisløyper for gris, lam, sau og egg for 2. halvår 2022

30. mai 2022

Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, lam og egg for 2. halvår 2022. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene. Merk at dette er engrospriser, og avregningsprisene ikke vil være de samme.

Prisløype gris:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 1,80 kr/kg    

Mandag 1. august (uke 31): Engrospris opp 1,00 kr/kg                   

Mandag 26. september (uke 39): Engrospris opp  0,40 kr/kg                 

Mandag 10. oktober (uke 41): Engrospris opp 0,40 kr/kg            

Mandag 12. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg

Mandag 19. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2022 på 41,50 kr/kg. Det er 3,00 kr/kg høyere enn 1. halvår 2022.

Prisløype purke

Mandag 4. juli 2022 (uke 27): Engrospris opp 1,00 kr/kg

Prisløype lam:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 2,00 kr/kg

Mandag 1. august (uke 31): Engrospris opp 1,60 kr/kg                  

Mandag 22. august (uke 34): Engrospris ned 0,50 kr/kg                   

Mandag 29. august (uke 35): Engrospris ned 1,00 kr/kg                 

Mandag 5. september (uke 36): Engrospris ned 1,30 kr/kg            

Mandag 12. september (uke 37): Engrospris ned 0,80 kr/kg           

Mandag 19. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg           

Mandag 26. september (uke 39): Engrospris ned 0,50 kr/kg           

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2022 på 78,50 kr/kg. Det er 5,00 kr/kg høyere enn 1. halvår 2022 og 9,1 kr/kg høyere enn 2. halvår 2021.

Prisløype sau:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 2,50 kr/kg

Mandag 5. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg                  

Mandag 10. oktober (uke 41): Engrospris opp 3,00 kr/kg                   

Prisløype egg:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 0,80 kr/kg.

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2022 på 23,00 kr/kg.

Fra engrospris til avregningspris

Engrosprisen er utgangspunktet for beregningen av avregningsprisen. Dette gjelder for alle dyreslag og egg, også for kylling og kalkun som er tatt helt ut av markedsordningene.

Avregningspris til bonde er forskjellen mellom engrosprisen på slakt eller egg, og kostnadene som Nortura har for å få slakta dyra eller sortere egga. I tillegg er endringer i verdien av biprodukter, hud og skinn, Norturas egne tillegg/trekk og offentlige avgifter med på å avgjøre den endelige avregningsprisen.

Tabellen viser elementene fra engrospris til avregningspris, også kalt nettonoteringen.

 

Kilde: Nortura