Henrik Frisell
Foto: Nortura

Kjedenes egne merkevarer utfordrer lønnsomheten i Nortura

21. oktober 2020

Nortura la i dag fram resultatet for 2. tertial, det viser et driftsresultat på 163 millioner, 39 millioner svakere enn i fjor. Høyere kostnader som en konsekvens av korona, lavere marginer i dagligvaremarkedet enn i proff og industrimarkedet og økt andel egne markevarer hos kjedene er noe av forklaringen. 

Landbruk24 har bedt om en kommentar til tertialregnskapet fra Henrik Frisell, konserndirektør for økonomi og finans i Nortura.

Frisell skriver følgende i en e-post til Landbruk24.

-Det har nå vært en periode med betydelig kanalvridning inn mot dagligvare fra proff og industri. Den volum veksten som dagligvare har hatt har Nortura vært en del av, og vi kan vise til god volumvekst innenfor egne merkevarer så vel som i EMV i dagligvarekanalen. Dette er noe vi har klart til tross for mindre tilgang på råvarer gjennom en uttak av råvare på lager i 2.tertial, som har gjort at vi nå har oppnådd et lagervolum vi er fornøyd med.

-Når det gjelder proff og industri er det naturlig at det har vært en nedgang i volum i disse to kanalene, spesielt innenfor stor kjøkken, men samtidig ble sommersalget til bensinstasjoner, restauranter og hoteller bedre enn forventet. Nortura hadde noen vellykkede produktlanseringer på forsommeren som bidro til spesielt sterk vekst for grillprodukter. Nedgangen innenfor storkjøkken som kom på grunn av pandemi har vært litt utenfor vår kontroll.

-Volumvridningen mellom fra proff og industri til dagligvare har gitt en lavere bruttofortjeneste totalt sett og i tillegg har vi hatt økte komplikasjonskostnader innenfor produksjon som en konsekvens av Korona. Det har vært en økning i råvare-, logistikk- og effektivitetskostnader som en følge av dette. EMV-utviklingen bidrar ytterligere til negativ resultatutvikling. EMV veksten i egg- og kjøttkategorien har i koronaperiode, uke 16 til uke 36, vært på 1,6 prosentpoeng. EMV andelene i egg- og kjøttkategorien samlet er nå 44,2 prosent, opp fra 42,6 prosent på bare ti uker.

Nortura vil fremover fokusere på den gode trenden innenfor dagligvare og utnytte de mulighetene som finnes innenfor proff og industri gitt de rammene vi har per i dag. Vi skal fortsette arbeidet med effektivisering for fremover å kunne oppnå et bedre bunnlinjeresultat i tråd med den nye industristrukturen som ble fremlagt før sommeren.

Les mer om tertialrapporten her