Trine Hasvang Vaag
Foto: Nortura

Det er sendt krav om ekstraordinært årsmøte i Nortura

30. august 2023

Leder i regionutvalget i Midt- Norge bekrefter i kveld at det er sendt krav til ordføreren om ekstraordinært årsmøte i Nortura. I vedtektene til Nortura står det at hvis minst 12 årsmøteutsendinger forlanger det, blir det innkalt til ekstraordinært årsmøte.

Det er selvfølgelig gårsdagens nyhet om at Trine Vaag trekker seg som styreleder i Nortura som er bakgrunnen for at det nå kreves ekstraordinært årsmøte. Leder i regionutvalget i Midt- Norge Lars Morten Rosmo, sier til Landbruk24 at de i kveld har sendt krav om ekstraordinært årsmøte.

Det er 14  årsmøteutsendinger fra flere regioner  som krever ekstraordinært årsmøte. 

Her er formuleringene i vedtektene som omhandler dette:

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. Andre årsmøter holdes etter vedtak av konsernstyret eller når det forlanges av revisor eller minst 1/10 av utsendingene for behandling av bestemt angitt sak. Årsmøtets ordfører kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Det er 120 årsmøteutsendinger i Nortura