Foto: Nortura
Foto: Nortura

TRINE VAAG TREKKER SEG SOM STYRELEDER I NORTURA

30. august 2023

Trine Vaag trekker seg som styreleder i Nortura. Det er mistillit mellom Vaag og konsernsjef Anne Marit Panengstuen som er årsaken til avgangen.

Her er børsmeldingen som er sendt ut: 

Trine Hasvang Vaag har meddelt selskapet at hun med umiddelbar virkning trekker seg som styreleder i Nortura. Styrets nestleder Jan Erik Fløtre overtar som styrets leder frem til neste årsmøte i april 2024. Første varamedlem Einar Meisfjord blir konstituert som fullverdig styremedlem ut inneværende valgperiode.

Mistillit til konsernsjef

Her er utdrag fra en tekst Trine Vaag har lagt ut på Facebook-siden Norturafamilien:

Nortura og norsk landbruk er i en krevende tid. En tid som krever at riktige, nødvendige og store nok valg blir tatt. Jeg har vært beredt til å bidra til sånne valg, tenke nytt, utfordre, utvikle samtidig beholde det som er riktig og viktig for eierne og selskapet.

Nå har jeg dessverre kommet til et veiskille der tillitsforholdet mellom meg som styreleder og konsernsjef ikke er på plass. Flertallet i styret har valgt å ha tillit til konsernsjef. Jeg velger derfor å trekke meg med umiddelbar virkning.

Det er vondt, da mye er ugjort og viktige avgjørelser skal tas. Men skal man stå i vanskelige beslutninger må man være 100 prosent sikker på at man gjør det på riktig grunnlag.  Nortura og framtiden til kjøtt og eggproduksjonen i Norge er for viktig til at jeg kan stå med et så stort ansvar uten den tryggheten. Derfor er det med tungt hjerte jeg forlater dere, da jeg fortsatt er motivert for jobben som styreleder, og har mye ugjort.

– Jeg trodde faktisk jeg hadde større tillit i styret.

– Jeg føler meg trist. Jeg var egentlig ikke ferdig, men når du ikke har tillit til konsernsjefen og resten av styret har det, så er det ikke mulig å fortsette. Da må noen andre som fremdeles har tillit til konsernsjefen ta ansvaret for veien videre, sier Trine Hasvang Vaag til Nationen.

Hun sier at hun ble overrasket over at resten av styret oppfatter situasjonen annerledes enn henne.

– Jeg trodde faktisk jeg hadde større tillit i styret. Det er jeg som har det øverste ansvaret og som har jobbet tettest med konsernsjefen og administrasjonen, så jeg hadde trodd deres tillit til mine vurderinger var større, sier Vaag.

Pressemelding fra Nortura

Forut for fratredelsen fremmet Vaag mistillitsforslag i styret overfor Norturas konsernsjef Anne Marit Panengstuen. Mistillitsforslaget var blant annet begrunnet med manglende informasjon og mangelfullt beslutningsgrunnlag. Forslaget ble avvist av samtlige øvrige styremedlemmer.

– Gjennom sitt vedtak uttrykte styret sin tillit til konsernsjef Panengstuen. Vi opplever at vi får den informasjonen og det grunnlaget for beslutninger vi ber om og trenger, sier Jan Erik Fløtre.

– Styret beklager at Vaag valgte å fratre. Hun har vært styreleder siden 2017 og skal ha stor takk for den viktige rollen hun har hatt for Nortura. Hun har som styreleder vært en tydelig stemme for selskapet og for samvirkemodellen som vi mener er et viktig fundament for det norske landbruket, sier Fløtre.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen sier hun ble overrasket over å høre om mistillitsforslaget og at styreleder valgte å trekke seg.

– Jeg er naturligvis glad for styrets støtte og lytter til kritikken fra den nå avgåtte styrelederen. Jeg vil fortsatt jobbe for et nært og godt samarbeid med styrets leder og styret for øvrig. Den norske bonden og Nortura står i en krevende tid, og det er viktig at vi sammen finner gode løsninger, sier Panengstuen.

 

Dette ble altså det siste intervjuet med Vaag som styreleder i Nortura. I alle fall i denne omgang.

 

Saken oppdateres

Kilde. Børsmelding fra Nortura, Pressemelding fra Nortura og Facebook