Griseskrotter
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Det er fullt lovlig å ikke benytte importkvoter

12. september 2018

Etter at Norturas datterselskap har importert 300 tonn svinekjøtt, mens Fatland har kjøpt en importkvote på 240 tonn storfekjøtt, har det vært en diskusjon om aktørene er forpliktet til å bruke de importkvotene som er kjøpt. Landbruk24 har kontaktet Landbruksdirektoratet for å få en avklaring på spørsmålet. Sigrun Pettersborg i seksjon for import har følgende svar:

Hvis man kjøper en importkvote er man da forpliktet til å importere det kvantumet man har kjøpt kvote for?

-Selv om man kjøper importkvote er man ikke forpliktet til å importere dette kvantumet. Kvoteandelene man har kjøpt kan omsettes, det vil si at andre kan kjøpe rettighetene dersom de har behov for import til redusert toll. (En del kvoter er så attraktive at de alltid utnyttes fullt ut, for eksempel ost fra EU, mens andre kvoter har varierende utnyttelsesgrad avhengig av situasjonen i det norske markedet, for eksempel WTO-kvoten for svinekjøtt.)

For å være helt sikker i den diskusjon som nå går rundt import av kjøtt.
Det er fullt lovlig for aktører som har kjøpt importkvote å ikke hverken bruke eller selge den. Slik Fatland sier de skal gjøre med Eu- kvoten på svinekjøtt, og Noridane med ribbekvoten?

-Ja. Hvis manglende kvoteutnyttelse ikke kan forklares med markedssituasjonen i Norge, vil dette kunne oppfattes negativt av våre handelspartnerne som jo er gitt disse konsesjonene.