Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Den tollfrie importkvoten for storfekjøtt fra EU solgt i dag

21. august 2018

I dag var det auksjon på den tollfrie kvoten med storfekjøtt fra EU. En auksjon som Norges Bondelag anbefalte kjøttbransjen å holde seg borte fra i den situasjonen som nå er i storfekjøttmarkedet. Det ønsket ble ikke tatt til følge og hele kvoten ble solgt for 17,54 kr. pr kg. Konsernsjef i Fatland Terje Wester tror det blir underdekning av ferskt storfeslakt før jul.

Fatland Jæren AS kjøpte 240 tonn av kvoten på tilsammen 400 tonn for siste kvartal i 2018. På spørsmål fra Landbruk24 om hvorfor Fatland velger å importere storfekjøtt, i en periode der det ligger an til betydelig overdekning, svarer Konsernsjef i Fatland AS, Terje Wester følgende:

-“Vi tror at det vil bli en underdekning av helt slakt av storfe i denne perioden. Noe av denne underdekningen kan vi kompensere med å skjære dyr fra reguleringslager, som er frosne og tint. Utfordringen er at kvaliteten på dette kjøttet ikke kan brukes i mange ferske produkter.

Derfor forventer vi å måtte supplere med en del ferske importerte storfe til vår skjæring. Det er årsaken til at vi kjøper denne kvoten.

I de siste periodene der Nortura har markedsregulert storfe, er det Fatland som har tatt den største del av jobben med å tine og skjære disse dyrene. Med det volumet som reguleringslageret nå har, vil det være viktig at alle skjærebedriftene, på samvirkesiden og de private bedriftene, bidrar til å skjære frosne dyr når det blir underdekning. Ved en stor underdekning må det sannsynligvis åpnes for en parallell import under administrativt nedsatt toll.

Fatland har slaktet over 3.500 storfe mer enn normalt hittil i år, og vi forventer at noe av dette vil komme igjen som en reduksjon i slaktingen i høst og vinter. I et normalår har vi 14.000 storfe igjen å slakte fra medio august og ut året. I år tror vi at dette tallet blir lavere!”

De to andre som kjøpte kvote var NK Import AS ( 96 tonn) og Holst Foods AS ( 64 tonn).

Nortura tror ikke det blir mangel på ferskt storfekjøtt i år.

Landbruk24 har bedt om en kommentar fra styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura.

-Den norske bonden har hatt en ekstremt krevende sommer, noe som har ført til betydelig større slakting. Noe skyldes at storfe produksjonen er i vekst og noe skyldes at bonden ser seg nødt til å sende dyrene sine før de er slaktemodne. Jeg er litt forundret over at Fatland venter stort underskudd på storfe i år. Vi vurderer det sånn at det først er neste år at vi kan få mangel på storfekjøtt.

For at den mangelen skal bli så liten som mulig og at langtids virkningene av denne sommeren skal bli så små som mulig har vi jobbet gjennom hele sommeren med å gi råd til eierne våre, sånn at de kan ta de valgene som er riktig for den enkelte. Min påstand er at det har ført til at vi har unngått noe «panikkslakting».

Vurderte Nortura og delta i auksjonen?

-Vårt oppdrag er å selge mest mulig norsk storfe. Vi og Noridane avsto fra å kjøpe importkvote, da vi mener at det reguleringslageret som nå bygges opp må brukes. Mye av jobben nå vil være å få på plass gode tineprosesser som gjør at kjøttet oppleves å ha tilnærmet den samme kvaliteten som fersk vare.