Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Bondelaget ber om boikott av EU-kjøtt

6. august 2018

En ny avtale mellom Norge og EU mer en dobler tollfri import av storfekjøtt fra EU-land. Bondelaget frykter norske bønder vil rammes av konkurs.

400 tonn auksjoneres ut allerede 21.august. Når avtalen trer i kraft for fullt, økes den tollfrie importen med 1.600 tonn, til sammen 2.500 tonn storfekjøtt i 2019.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre aktørene i kjøttmarkedet til ikke å delta i tollfri import av storfekjøtt i den situasjonen vi er i nå, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til Klassekampen.

Samtidig som importen øker, må mange bønder slakte ned besetningen grunnet fôrmangel etter tørken. Økt import vil øke konkurransen for norske bønder.

– Jeg kjenner til tilfeller der det er risiko for konkurs med tilhørende nedlegging av driften, sier Bartnes og tilføyer at det vil svekke norsk matproduksjon.

– Det er nå̊ enda viktigere at forbrukerne leter etter matvarene merket «Nyt Norge» og sikrer at det er norske matvarer som settes på bordet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er galskap å øke importen nå.

– Vi vil ha et klart svar fra landbruksministeren på om han vil stoppe denne økte importen. Dette kan slå̊ beina under livsgrunnlaget for bønder landet rundt, sier Moxnes.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener Bondelaget og Rødt sine uttalelser er langt over mål.

– De 400 tonnene som skal importeres før jul, er innenfor det importbehovet vi uansett har. Argumentasjonen deres tar utgangspunkt i at Norge er selvforsynt med storfekjøtt, mens vi i mange år har måttet importere. Så sent som i juni i år hadde vi anslag på at vi måtte importere 7.600 tonn storfekjøtt i år for å dekke behovet, sier Dale til NTB.

– Slik det er nå, er handel løsningen og ikke problemet, sier Dale

 I et intervju med Landbruk24 lørdag sa Dale følgende på spørsmål om det var aktuelt å begrense importen av storfekjøtt.
– Nei, de siste prognosene som vi har hittil tyder på at vi fortsatt har importbehov igjennom denne høsten. De siste anslagene fra Nortura i juni viste et importbehov på 7 500 tonn, noe lavere nå. Hvis vi klarer å handtere denne situasjonen godt, håper vi å unngå storstilt nedslakting på storfe. Gjør vi det vil vi fortsatt ha betydelig importbehov, så det altfor tidlig å signalisere begrensninger på importen.