Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Borch vil vurdere tørketiltak

19. juni 2023

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) er bekymret og sier hun vil hjelpe bønder som sliter med tørken. – Situasjonen er alvorlig mange steder, sier Borch

– Det er en enorm tørke. Særlig i Viken, Innlandet, Rogaland, Agder og i Vestfold og Telemark Situasjonen er alvorlig mange plasser, vi ser mange steder at matkornet er gått tapt allerede. Nå må det settes i gang tiltak for å sikre at vi fortsatt har produksjon av grovfôr, mat til dyra, den neste sesongen, sier Borch til NTB.

– Jeg må si at jeg som landbruks- og matminister går hver dag venter på et skikkelig regnskyll, sier Borch videre.

Mandag tok hun initiativ til å møte bondeorganisasjonene for å drøfte situasjonen. Hun fikk overlevert en liste på ni punkter  med innspill til hva som kan gjøres for å avlaste bøndene som er rammet.

Aktuelle tiltak

Dette er de aktuelle tiltakene Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget snakket om i dagens møte med landbruks- og matministeren. 

-Dersom kornåker blir høstet til fôr, bør det sikres at bonden får arealtilskudd som for korn. Dette ble gjort i 2018, og er slik vi ser det et viktig avklarende tiltak for at de som trenger grovfôr skal kunne bedre tilgangen uten lange transportavstander/-kostnader.

-Raigras: Avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, kan det bli aktuelt å så raigras og annet som havre, erter eller rug på en del areal, for å ha noe å høste utpå høstparten. Da vil det gå mer såfrø enn et normalår. Såvareleverandørene er foreløpig relativt godt rustet for å håndtere dette, men det kan bli behov for å legge til rette for redusert tollsats om det blir behov for å importere.

-Generell dispensasjon fra kravet om fôropptak på beite.

-Grønngjødslingsarealer. Dispensasjon fra kravet om at alt plantemateriale på grønngjødslingsarealet slås og brukes til grønngjødsling.

-Arealer med fangvekster kan høstes uten at dette får betydning for utbetaling av tilskudd til fangvekster over RMP. Fangvekster bør og kunne gjødsles.

-Dispensasjon fra krav om 30 % planterester i overflata for å kunne samle og selge halm som fôr (ref miljøkrav 5, forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket, Oslo og Viken, RMP)

-De som høster korn tidlig og sår en ettervekst, for eksempel raigras, som overvintrer, skal fortsatt være berettiget tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding over RMP.

-Rett på erstatning selv om åkeren beites direkte og ikke pakkes i rundball.

-Vurdere lemping av krav til dokumentasjon av skadeårsak i de ramma områdene.

Behovet for en oppdatering av ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt, var også en del av møtet. Faglaga og statsråden er enige om å møtes igjen raskt, for oppdatering på situasjonen og tiltak.

Langsiktige konsekvenser

– Det tar to, tre år å avle fram en ny melkeku, så hvis man slakter den av mangel på fôr kan dette få varige konsekvenser dersom vi ikke gjør noe nå, sier Gimming til NTB.

På grunn av mangelen på gress er første punkt på lista fra bondeorganisasjonene, at kornprodusenter skal få samme arealtilskudd dersom de høster grønt korn som kan pakkes som grovfôr.

– Mange steder i Innlandet har den viktige førsteslåtten av gress, den som blir til vinterfôr til dyra, bare vært en tredel av forventet avling. Derfor vil vi nå be om mulighet til å pakke grønt korn i rundball, slik at det i stedet kan brukes til dyremat til vinteren, sier leder Elisabeth Gjems i Innlandet bondelag til NTB.

Gjems forklarer at reglene for å få utløst støtte for kornproduksjon avhenger av at kornet er tørket. Dersom bøndene nå pakker det grønt vil det derfor ikke være i overensstemmelse med bestemmelsene.

Formuesskatt på fôr

Leder Tor Jacob Solberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag understreket at tørken også rammer korn-, frukt- og bærprodusenter.

– Det handler om bøndenes evne til å stå i en situasjon med presset likviditet. De trenger nå tydelige signaler om at det er vilje til å ta vare på norsk matproduksjon når det gjelder selvforsyning og at vi skal ha trygg mat i lang tid også fremover, sier Solberg.

Han forklarer at mange bønder også har havnet i likviditetsproblemer fordi det fôret som de allerede har liggende, har steget kraftig i verdi og dermed utløst en tilleggsskatt.

– Dette har blitt mer verdt på grunn av økte gjødselpriser. Så selv om en ikke tjener mer penger, så må man betale økt skatt og dette er en ting som har ført til at mange nå har fått det ekstra vanskelig, sier Solberg.

Ikke mye regn i sikte

Meteorologisk institutt opplyser mandag til NTB at det ikke er utsikter for store nedbørsmengder over Østlandet i nær framtid. Etter er en over fire ukers uvanlig varm periode er det tørt langt ned i bakken over stort sett hele det sørlige Norge.

– Det er ventet noen byger i dagene framover, men det vil ikke bli nok til at det monner i første omgang, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.

 

Les også: Vil endre reglene for korntilskudd

Kilder: (©NTB) og Bondelaget.no

[email protected]