Foto: Innlandet Bondelag
Foto: Innlandet Bondelag

Vil endre reglene for korntilskudd

19. juni 2023

Den lange perioden uten regn er i ferd med å svi av årets avling for mange norske bønder. Nå vil de be om lov til høste grønt korn før det blir ødelagt.

For å sikre norske beitedyr nok mat til vinteren, vil norske bønder har endring i reglene for støtte til kornproduksjon.

– Mange steder i Innlandet har den viktige førsteslåtten av gress, den som blir til vinterfôr til dyra, bare vært en tredel av forventet avling. Derfor vil vi nå be om mulighet til å pakke grønt korn i rundball, slik at det i stedet kan brukes til dyremat til vinteren, sier leder Elisabeth Gjems i Innlandet bondelag til NTB.

Gjems forklarer at reglene for å få utløst støtte for kornproduksjon avhenger av at kornet er tørket. Dersom bøndene nå pakker det grønt vil det derfor ikke være i overensstemmelse med bestemmelsene.

Innlandet er Norges største jordbruksfylke og med Bondelagets største fylkeslag. Selv om det er særlig landbruket i Østfold og Vestfold som er hardt rammet tørke, er det også i store områder på Hedmarken, ved Toten og i Gudbrandsdalen som er rammet av lite vann.

Gjems forteller at bønder mange steder i fylket melder om svært tørre forhold, at gressproduksjonen er elendig og at såkornet mange steder ikke har begynt å spire i det hele tatt.

Ministeren følger med

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) møter mandag aktørene i landbruket for å drøfte den prekære situasjonen mange steder.

– Tørken vi opplever nå i deler av landet skaper naturlig nok stor usikkerhet og bekymring i jordbruket. Det er en bekymring jeg deler, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Borch sier at hun i samarbeid med Landbruksdirektoratet følger situasjonen tett og at det er gode ordninger som skal kompensere matprodusentene.

Ikke regn av betydning i vente

Selv om det har kommet noe regn enkelte steder de siste dagene, er det ikke nok til å monne stort. Etter en over fire ukers uvanlig varm periode er det tørt langt ned i bakken over stort sett hele det sørlige Norge.

– Det er ventet noen byger i dagene framover, men det vil ikke bli nok til at det monner i første omgang, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB mandag formiddag.

Den voldsomme varmen de siste dagene, ser ut til å være over for denne gang. Framover blir det mer normale norske sommertemperaturer, men fortsatt ikke nedbør av vesentlig betydning. På samme måte som at skogbrannfaren fremdeles er svært høy, vil det ikke bli store mengder nedbør i overskuelig framtid.

Se kommentarene etter dagens møte

(©NTB)

[email protected]