Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

Borch innstilt på ekstraordinære utbetalinger i år, men…

28. januar 2022

I forbindelse med et besøk i Målselv sier landbruks- og matminister Sandra Borch til Nye-Troms at hun er innstilt på betale ut for ekstra kostnader i 2022 etter forhandlingene, men hun legger til “hvis vi blir enige om en avtale”. I en kommentar til Landbruk24 fastholder Borch at hun er innstilt på ekstraordinære utbetalinger i år.

Landbruk24 har fått bekreftet fra journalisten at sitatet som er gjengitt i dagens papirutgave av Nye-Troms er korrekt.
Her er det Borch sa om kostnadskompensasjon i intervjuet:

Ministeren sa hun hadde ønsket å starte med å tette inntektsgapet i landbruket, som har vært et stort tema både før og etter fjorårets jordbruksoppgjør.
– Nå må vi kjøre to løp samtidig. Vi må også håndtere økte kostnader for landbruket. Vi bruker enormt med ressurser også i departementet på å løse det, sa Borch.
Hun håper at de midlene som skal betales ut i midten av februar vil avhjelpe situasjonen, og er tydelig på at hun vet at disse midlene ikke er nok.
– Kostnader vil bli en sentral del av jordbruksforhandlingene til våren. Selv om det inneholder i all hovedsak utbetalinger i 2023, så er jeg innstilt på å betale ut for ekstra kostnader i 2022 etter forhandlingene hvis vi blir enig om en avtale, sa ministeren.

Landbruk24 har i dag fått denne kommentaren fra Borch via pressevakta i Landruks- og matdepartementet:

– Årets jordbruksforhandlinger blir viktig og vi skal bruke tiden godt. Vi trenger et helhetlig og grundig jordbruksoppgjør i 2022.  I protokollen etter tilleggsforhandlingene var partene enige om å se spesifikt på kostnadsveksten 2020 til 2021, som en del av helheten, og ta stilling til hvordan dette skal håndteres. Jeg skal ikke forskuttere utfallet av forhandlingene, men som jeg tidligere har sagt er jeg innstilt på ekstraordinære utbetalinger i inneværende år.

Ekstraordinær utbetaling i 2022 svært viktig

-Vi forholder oss til det statsråden sa i forbindelse med møtet med NB og NBS 11. januar da hun slo fast at sa at hun var innstilt på ekstraordinære utbetalinger i 2022. Jeg vil understreke at en ekstraordinær utbetaling i 2022 er svært viktig for at bøndene kan ha en viss forutsigbarhet for den økonomiske situasjonen og særlig likviditeten i vår. Det blir altfor seint å få utbetalt kompensasjon for kostnader i 2021 og 2022 først i 2023, sier generalsekretær i Norges Bondelag til Landbruk24 etter å sett uttalelsen til Sandra Borch.

Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget har i dag bedt om et møte med landbruks- og matministeren for å finne løsninger som sikrer gjødsel til våronna.

Forventer egen protokoll om kostnadskompensasjon.

-Når det nå ser ut som det ikke blir tilleggsforhandlinger, noe vi beklager, forholder vi oss til at landbruks- og matministeren har sagt at det vil være to løp i årets forhandlinger, sier Kjersti Hoff til Landbruk24. -Vi forventer at det blir en egen protokoll for kostnadskompensasjon, og at det beløpet blir utbetalt så fort som mulig. Og vi forutsetter selvfølgelig at dette gjøres uavhengig om det blir avtale eller brudd i de ordinære forhandlingene, sier Hoff.