Foto: LMD
Foto: LMD

Det blir en ekstra utbetaling av kostnadskompensasjon i 2022

11. januar 2022

I dagens hastemøte mellom faglaga og landbruks- og matminister Sandra Borch ble det avklart at det blir en ekstra utbetaling i løpet av 2022, som kompensasjon for økte kostnader i jordbruket.

– Landbruksministeren viser forståelse for den alvorlige situasjon landbruket befinner seg i nå, men det er viktig at det kommer noe på strøm også, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Det er bra at statsråden ser alvoret i den krevende situasjonen landbruket nå er i, sier Gimming.

Ekstra utbetaling i år

Under møtet i dag ble situasjonen i norsk landbruk diskutert og beskrevet. Statsråden bekreftet at ekstra kostnader vil bli utbetalt i år.

– Det vil komme en ekstra bevilgning av tilskudd dette året for å kompensere for den ekstraordinære kostnadsveksten vi nå står i. Dette er helt nødvendig, og noe vi i Norges Bondelag har bedt om, så dette er positivt. Men utbetalingen må komme så raskt som mulig etter oppgjøret, sier Gimming.

Gimming sier at det ikke kom noe på strøm ut av møtet.

Se spørsmål og svar om strømstøtten hos Bondelaget her

– Det haster å få på plass en ordning som kompenserer de ekstraordinære strømkostnadene som vi opplever denne vinteren, så dette skulle vi ønske statsråden hadde gitt oss noe på. Bondelaget vil fortsette jobben for å få dette til, sier Gimming.

– Dette er en situasjon jeg følger nøye med på, og vi har i dag hatt et nyttig møte. Jeg har fått innspill på sentrale problemstillinger knyttet til den krevende situasjonen næringen og mange bønder står i. Fra næringens side ble det poengtert at det er avgjørende at tiltakene kommer raskt. Jeg er innstilt på ekstraordinære utbetalinger i 2022, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– Jeg tar med meg dette inn i det videre arbeidet som regjeringa gjør i den ekstraordinære situasjonen i Norge med høye strømpriser.

Kostnadsveksten i jordbruket har preget næringen hele høsten, og det har vært en prioritert oppgave for regjeringen å finne løsninger som kompenserer for økte utgifter.  

– Det var viktig for oss når vi tiltrådte i oktober å få landet tilleggsforhandlingene som den forrige regjeringen ikke ville ta tak i. Avtalen gir 754 mill. kroner ekstra i produksjonstilskudd, som vil bli utbetalt nå i februar. Dette vil bidra til å bedre likviditeten for norske bønder nå i vinter, sier Borch.  

I tillegg er det bevilget en økning i investeringsstøtten på 200 millioner kroner i 2022.

– Næringen er også blitt inkludert i strømsikringsordningen for husholdningene som regjeringen foreslår å øke fra 55 til 80 prosent. I tillegg har regjeringen foreslått en egen søknadsbasert kompensasjonsordning for veksthusnæringen. Vi arbeider nå med å få på plass ordningen så raskt som mulig, sier statsråden.

Jordbruksorganisasjonene har en unik rett til å forhandle om inntektsmuligheter med staten, og det kommende jordbruksoppgjøret blir viktig.

– Det arbeides nå med et omfattende grunnlagsmateriale foran de viktige jordbruksforhandlingene i april. Det blir krevende runder i en utfordrende tid, men jeg ser fram til at en jordbruksvennlig regjering skal forhandle med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier Sandra Borch.

Kilde: Landbruks-og matdepartementet og Norges Bondelag.