Erna Solberg og kyr
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bøndene ber statsministeren legge penger på bordet

6. august 2018

Bondelaget forventer en krisepakke fra Erna Solberg, men vil foreløpig ikke svare på om de vil be om reforhandling av jordbruksavtalen som følge av tørken.
– Det er en kraftig krise basert på tørke og varme som ødelegger den produksjonen bøndene vanligvis skal høste gjennom sommeren, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Sammen med Småbrukarlaget møter han onsdag statsminister Erna Solberg (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) på gården til korn- og melkebonde Lars Egil Lauten på Kløfta i Akershus. Der vil bondeorganisasjonene vise politikerne hva bøndene nå opplever i det som omtales som en av de verste tørkesomrene i nyere tid, som har ført til at bønder nå slakter dyrene sine fordi de ikke har nok fôr.

– Vi ønsker å sette statsministeren grundig inn i situasjonen som nå utspiller seg over store deler av Sør-Norge, sier Bartnes.

Ber om krisepakke

Bondeorganisasjonene har også med seg et krav til Solberg og Dale.

– Vi forventer at regjeringen stiller med en ekstraordinær bevilgning til en krisepakke for å bidra til at norsk matproduksjonsevne i størst mulig grad ikke blir varig rammet av denne tørken. Det er vesentlige samfunnsinteresser som står på spill her, sier Bartnes.

Kravet om en krisepakke har blitt gjentatt av landbruket flere ganger den siste måneden. Fredag i forrige uke stilte også Senterpartiets Geir Pollestad et skriftlig spørsmål til Jon Georg Dale om når regjeringen vil komme med en økonomisk tiltakspakke til landbruket.

Dale har i løpet av sommeren iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe bøndene, men har likevel vært klar på at eventuelle endringer i jordbrukstilskuddene må komme gjennom jordbruksavtalen. Han har også understreket at Norges Bondelag foreløpig ikke har krevd en reforhandling av avtalen.

Les intervju med Jon Georg Dale om avlingssituasjonen her

– Vil dere be om en reforhandling av jordbruksavtalen, Bartnes?

– I og med at situasjonen er så alvorlig, forventer vi at regjeringen stiller med en særskilt krisepakke med tilhørende bevilgninger.

– Men vil dere be om en reforhandling?

– Det er av vesentlig samfunnsinteresse at produksjonsevnen ikke blir rammet av ekstraordinær nedslakting, svarer Bartnes.

– Risiko for at bønder går konkurs

Foreløpige beregninger som ble offentliggjort i forrige uke, viser at norske bønder i år trolig vil søke om over 1,1 milliarder kroner i erstatning for avlingsskader.

Ifølge Landbruksdirektoratet er det ventet 15 ganger flere søknader enn normalt.

– Det viser alvoret i situasjonen. Totalt kan landbruket vente et verditap på 5–6 milliarder kroner, ifølge foreløpige beregninger. Det er en åpenbar risiko for at bønder går personlig konkurs hvis ikke nødvendige tiltak fra regjeringen kommer, sier Bartnes.

Ingen løfter fra statsministeren

Statsminister Erna Solberg vil foreløpig ikke komme med noen løfter om friske midler til bøndene under onsdagens møte, men understreker at hun har forståelse for at tørken i sommer har satt mange bønder i en svært vanskelig situasjon.

– Vi har vært opptatt av fortløpende å kunne sette i verk praktiske tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Statlig regelverk skal ikke være til hinder for å gjøre nødvendige tilpasninger, spesielt for å skaffe fôr til dyra, sier Solberg i en epost til NTB.

Hun viser til at regjeringen i sommer har iverksatt en rekke tiltak, blant dem en mulighet for bøndene til å søke om å få utbetalt inntil 70 prosent i forskudd for avlingsskade.

– I motsetning til de fleste andre land har vi i Norge en avlingsskadeordning som dekker deler av det økonomiske tapet bøndene får, sier Erna Solberg