Halmballer
Foto: Frank May / NTB scanpix

Advarsel mot ensidig fôring med ubehandlet halm og frøhøy

22. november 2018

Landbruk24 skrev i denne artikkelen om Jørund Kvaale Hansen som mistet 11 kyr, det var mistanke om at årsaken var fôring med frøhøy fra Danmark. Nå ser det ut som det er ensidig fôring med ubehandlet halm og frøhøy som er årsaken.

Et samlet fag miljø har i dag gått ut med denne advarselen:

Den lange perioden med tørke i store deler av Nord Europa sommeren 2018 har som kjent fått konsekvenser for grovfôravlinger, og det blir gitt mye halm og frøhøy som erstatning. Ubehandlet halm og frøhøy har lav fordøyelighet og lavt innehold av tilgjengelig protein. Mikrobene i drøvtyggernes vom har store problemer med å bryte ned fiberen i halmen og nyttiggjøre seg nødvendige næringsstoffer.

Flere titalls storfe er når dette er skrevet blitt syke etter å ha fått mye ubehandlet halm, eller frøhøy. Av disse tilfellene er, det vi kjenner til, ca. 15 voksne kjøttfe døde. Obduksjonsresultater utført på flere dyr viser forstoppelse i bakre mageavdelinger (bladmage og løpe) og dyrene har som regel strøket med som følge av komplikasjoner til forstoppelsen.

Av hensyn til disse erfaringene finner vi det nødvendig å gå ut med denne advarselen. Ensidig fôring med ubehandlet halm eller frøhøy er ikke tilrådelig. Kornhalm bør behandles (f.eks. med ammoniakk) for å gjøre fiberen mer fordøyelig. Frøhøy må derimot ikke behandles med ammoniakk på grunn av faren for dannelse av giftstoffer ( 4-Methylimidazol og beslektede stoffer).

Kraftfôrblandinger som passer til halm, eller frøhøy vil forsyne vommikrobene med protein og andre næringsstoffer foruten nødvendige mineraler, som det ofte blir mangel av ved halmfôring. Grassurfôr av god kvalitet vil også hjelpe mikrobene. I tillegg vil kutting av halmen redusere sjansen for forstoppelse.

Ta kontakt med deres rådgivere på fôring. De har en sentral rolle i å hjelpe den enkelte produsent å
kombinere fôrslag slik at dyrenes helse og produksjon blir ivaretatt.

Odd Magne Harstad, professor Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet
Asgeir Svendsen, fagsjef storfe, Nortura
Ingunn Schei, spesialrådgiver, TINE forskning og kompetanse
Sveinn Gudmundsson, spesialveterinær storfe, Veterinærinstituttet
Aksel Bernhoft, fagansvarlig fôrtrygghet, Veterinærinstituttet