Halmballer
Foto: Frank May / NTB scanpix

Mistet 11 kyr, mistenker at frøhøy fra Danmark er årsaken.

8. november 2018

Jørund Kvaale Hansen fra Bygland i Agder har mistet 11 ammekyr, og nesten hele besetningen på 60 kyr ble syke. Han mistenker at det er frøhøy av raigras fra Danmark som er årsaken. Det var Effektivt Landbrug i Danmark som først omtalte saken.

Kvaale Hansen har brukt frøhøy av raigras en stund, den 21. oktober kjørte han inn to store firkantballer som kom fra en ny leverandør. etter 4-5 timer fant avløseren den første kua død, og dagen etter døde ku nummer to. Da var i tillegg nesten alle kyrne oppblåste, og veterinæren som ble tilkalt fastslo at de hadde såkalt trommesyke. Det ble satt i gang vanlig behandling med sondeslange og matolje, og kyrne fikk annet fôr. Men problemene fortsatte og nå er tilsammen 11 kyr døde. Han håper at det verste nå er over og at han klarer å redde resten av besetningen.

Det er nå sendt inn flere prøver av fôret, og det er fastslått at det er et tørt og tilsynelatende fint fôr . Veterinærinstituttet opplyser at de venter svar på flere prøver i neste uke, som de håper kan gi et svar på det som så langt er et mysterium for fagfolkene som har vært involvert i saken. Hos to av kyrne som er obdusert har bladmagen sprukket.

En annen som har opplevd noe lignende er Rune Dokken Flintegård fra Åmot i Buskerud, også han brukte frøhøy av raigras fra Danmark, men ikke fra samme leverandør. Hos ham døde avlsoksen, og han begynte å merke at kyrne ble oppblåst. Han satte da raskt i gang med behandling med olje, og skiftet over til fuktig surfôr fra andreslåtten. Så langt ser det ut som det går bra.

22.11 er følgende advarsel sendt ut.

Advarsel mot ensidig fôring med ubehandlet halm og frøhøy

Den lange perioden med tørke i store deler av Nord Europa sommeren 2018 har som kjent fått konsekvenser for grovfôravlinger, og det blir gitt mye halm og frøhøy som erstatning. Ubehandlet halm og frøhøy har lav fordøyelighet og lavt innehold av tilgjengelig protein. Mikrobene i drøvtyggernes vom har store problemer med å bryte ned fiberen i halmen og nyttiggjøre seg nødvendige næringsstoffer.

Flere titalls storfe er når dette er skrevet blitt syke etter å ha fått mye ubehandlet halm, eller frøhøy. Av disse tilfellene er, det vi kjenner til, ca. 15 voksne kjøttfe døde. Obduksjonsresultater utført på flere dyr viser forstoppelse i bakre mageavdelinger (bladmage og løpe) og dyrene har som regel strøket med som følge av komplikasjoner til forstoppelsen.

Av hensyn til disse erfaringene finner vi det nødvendig å gå ut med denne advarselen. Ensidig fôring med ubehandlet halm eller frøhøy er ikke tilrådelig. Kornhalm bør behandles (f.eks. med ammoniakk) for å gjøre fiberen mer fordøyelig. Frøhøy må derimot ikke behandles med ammoniakk på grunn av faren for dannelse av giftstoffer ( 4-Methylimidazol og beslektede stoffer).

Kraftfôrblandinger som passer til halm, eller frøhøy vil forsyne vommikrobene med protein og andre næringsstoffer foruten nødvendige mineraler, som det ofte blir mangel av ved halmfôring. Grassurfôr av god kvalitet vil også hjelpe mikrobene. I tillegg vil kutting av halmen redusere sjansen for forstoppelse.

Ta kontakt med deres rådgivere på fôring. De har en sentral rolle i å hjelpe den enkelte produsent å
kombinere fôrslag slik at dyrenes helse og produksjon blir ivaretatt.

Odd Magne Harstad, professor Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet
Asgeir Svendsen, fagsjef storfe, Nortura
Ingunn Schei, spesialrådgiver, TINE forskning og kompetanse
Sveinn Gudmundsson, spesialveterinær storfe, Veterinærinstituttet
Aksel Bernhoft, fagansvarlig fôrtrygghet, Veterinærinstituttet