Tørkeskadd kornåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

7847 har søkt om erstatning for avlingssvikt

19. oktober 2018

Totalt er det sendt inn 7847 søknader om avlingssvikterstatning. Prognosene tilsier 12000 søknader. Til de som skal levere søknad er oppfordringen fortsatt – vær snar!

– Vi retter en takk til alle som har tatt oppfordringen og levert søknad allerede, det har redusert presset både på kommuner og søknadssystem, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet. Men det er fortsatt ikke for sent å være føre var, det vil være stort trykk også de siste dagene, minner hun om.

De fylkene som har mottatt flest søknader per nå er Oppland, Østfold og Oslo og Akershus, her har det kommet mer enn 1000 søknader i hvert fylke. Det forventes derfor et stort press på saksbehandlere fremover, men de skal være oppbemannet til å takle det.

Søknadene behandles i to trinn, i kommuner og fylker. Kommunene har behandlet ferdig over 3000 saker, og har 1300 under behandling. 1700 saker er ferdigbehandlet hos Fylkesmannen, av disse er ca. 700 forskuddssøknader.

188 millioner kroner er utbetalt. Målet er at næringsdrivende skal få sin erstatning utbetalt før årsskiftet.

Søknadsfristen er 31. oktober, og fristen er absolutt. Søknader som kommer etter fristen vil ikke bli behandlet.

Her er en oversikt over reglene for avlingsskadeerstatning.

Kilde: Landbruksdirektoratet