– For regjeringen er det viktig å ivareta sensitive norske landbruksinteresser. Regjeringen har over noe tid arbeidet for å få delt ostekvoten mellom EU og Storbritannia.  Jeg er glad for at denne oppdelingen nå er på plass, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).   

De nye kvotene er gjort gjeldende i WTO fra 5. januar 2021. Oppdelingen er godtatt av EU for importkvoter som er bundet i WTO.

Kvoten på 299 tonn er også nedfelt i den midlertidige vareavtalen mellom Norge og Storbritannia som gjelder fra 1. januar 2021.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.