Lars Erik Wallin, generalsekretær gjennom mer enn 20 år, hadde fredag sin siste arbeidsdag i NSG. Han skal nå nyte pensjonlistlivet. Styreleder Ronald Slemmen vil inntil videre ta over generalsekretærens oppgaver.

“Lars Erik Wallin har over mange år gjort en svært god jobb for NSG, og har satt spor etter seg. Vi takker for god innsats over lang tid for organisasjonen,” lød meldingen fra sentralstyret fredag.

Rekrutteringen av ny generalsekretær er startet, og styret er veldig opptatt av å få på plass “rett person”. Prosessen vil imidlertid kunne ta noe tid, så styret er forberedt på å bidra aktivt i det organisatoriske til ny generalsekretær er på plass. 

Styret ser på situasjonen som en mulighet for endringer som vil gjøre NSG til et enda bedre og sterkere lag.

Kilde: Pressemeldiing fra NGS