Elvestuen møter biodrivstoffbransjen
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Vil ha økt produksjon av miljøvennlig biodrivstoff

16. mai 2018

Klimaminister Ola Elvestuen (V) vil ha ned bruken av omstridt palmeolje i biodrivstoff ved å øke produksjonen av norsk biodrivstoff. SV slakter strategien.
Elvestuen og representanter for norsk biodrivstoffbransje konkluderte etter et møte onsdag at det er stort potensial for produksjon av biodrivstoff i Norge.

– Vi har sett på hvordan vi skal få en utvikling der biodrivstoffet blir mer miljøvennlig. Dessuten hvordan vi skal garantere sikkerhet for produksjon og leveranser til markedet, uttalte Elvestuen etter møte med Alliansen Biodrivstoff 2030, som består av både produsenter og de som omsetter biodrivstoff i Norge.

Elvestuen understreker at målet er å få ned bruken av palmeolje, og mener at potensialet i Norge er stort.

Passiv strategi

SV mener dette er altfor passivt.

– Det er helt uakseptabelt av ministeren å sitte og vente og håpe på at markedet løser problemet med at vi i stor grad fyller regnskogsødeleggelse på tanken, sier SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken i en kommentar til NTB.

– Dersom ministeren ikke leverer konkrete virkemidler som kaster ut palmeolje i statsbudsjettet så aksepterer han i realiteten regnskogsødeleggelse. Stortinget har gjort flere vedtak som skal kaste palmeolje ut av det norske biodrivstoffet, det er på tide regjeringen følger opp disse med konkrete tiltak, sier Haltbrekken.

Mye palmeolje i dag

Omsetningen av biodrivstoff til veitrafikk økte med 56 prosent i fjor, viser tall fra Miljødirektoratet. Nær halvparten – 46 prosent – kom fra palmeolje.

Regjeringen har i sin plattform et mål om å øke andelen biodrivstoff i veitransporten til 40 prosent innen 2030. Dagens krav er 20 prosent biodrivstoff innen 2020.

Den norske satsingen er omstridt, fordi økt innblanding av biodrivstoff i veitransporten har ført til økt bruk av palmeolje – og dermed trolig et negativt klimaregnskap globalt.

Norske produsenter lager i dag ikke nok biodrivstoff til å nå regjeringens målsetting. Dermed er Norge avhengig av import for å nå målene om å øke bruken av biodrivstoff.

Vil vri til norsk produksjon

Klima- og miljøministeren ønsker å vri importen av palmeolje til en norsk produksjon av avansert biodiesel, ved bruk av avfallsprodukter som gir høyest klimanytte – både når det gjelder selve produksjonen, bruken av råvarer og selve produktet.

– Det foreligger planer om en norsk produksjon på 300 millioner liter i begynnelsen av 2020. Det vil si at rundt 10 prosent av totalomsetningen er norskprodusert biodrivstoff, sier Elvestuen.

– Målet er selvsagt å styrke satsingen på nullutslippsteknologi. Men vi vil ha biler, tungtrafikk, fly- og skipstrafikk som er avhengig av drivstoff i mange år framover. Vi må derfor ha en opptrapping av bruken av miljøvennlig biodrivstoff, og redusere bruken av palmeolje, slik at vi reduserer risikoen for avskoging, sier Elvestuen.

Langsiktig

Per Arne Karlsen, som er prosjektleder for Alliansen Biodrivstoff 2030, var fornøyd med signalene fra Elvestuen, som han mener gir bransjen viktig langsiktighet. Han understreker at potensialet for norsk produksjon av avansert biodrivstoff er stort.

– Vi er i dag en allianse av 15 selskaper som jobber sammen for å fremme bærekraftig drivstoff, som ikke går på bekostning av matproduksjon eller bidrar til avskoging. Produksjonen vil være basert på rest- og avfallsprodukter fra skogsektoren og fra plastgjenvinning, sier han.

(©NTB)