Norges Bondelag og Norsvin har henvendt seg til departementet fordi enkelte bønder har fått svært store utgifter til sanering etter at de har fått påvist antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) i svinebesetninge

Likebehandling

Landbruksdirektoratet utarbeidet nye retningslinjer i 2017 for å sikre større grad av likebehandling. De nye retningslinjene har dessverre medført uforholdsmessig stor reduksjon i erstatningen på grunn av nedskrivningssatsene for fjøs og innredning.

– Jeg har bedt Landbruksdirektoratet om å endre retningslinjene slik at det i større grad tas hensyn til bruksverdien på for eksempel innredning og utsyr. Jeg har også bedt om at Landbruksdirektoratet på nytt ser på saker som er behandlet etter at rundskriv 2017-30 ble fastsatt i 2017. Jeg har i tillegg bedt Mattilsynet se nærmere på hvor omfattende saneringsplanene for LA-MRSA må væresier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet