Viil Søyland
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Viil Søylands ilddåp

3. mai 2021

Når Viil Søyland i morgen legger fram statens tilbud i jordbruksforhandlingene vil hun få sin ilddåp som statens forhandlingsleder. Hun ledet riktignok fjorårets forenklede forhandlinger, men det gikk fort og greit på bakrommet uten mye oppmerksomhet. I år derimot må hun forholde seg til to organisasjoner under sterkt press fra et #bondeopprør som har tatt av.

Følg framleggingen av tilbudet direkte her tirsdag kl. 11.00.

Etter flere tiår med Per Harald Grue og Leif Forsell som ledere av forhandlingene, blir vi altså i år kjent med et nytt ansikt. Nemlig Viil Søyland, som har tittelen ekspedisjonssjef i landbruks- og matdepartementet. Departementsråd Anne Marie Glosli har valgt å delegere jobben som forhandlingsleder til henne. Søyland har lang erfaring, hun er utdannet cand.agric. ressursøkonomi fra NLH (nå NMBU) og har jobbet som avdelingsdirektør i LMD siden 2005, og som redaktør for melding til Stortinget mellom 2010 og 2012. Tidligere har hun jobbet som blant annet avdelingsdirektør og fagsjef i avdeling for utredning i NILF (nå NIBIO).

Når dette skrives har Søyland sikkert fått sine føringer fra regjeringen om ramme, budsjettmidler og innretning. Så blir det hennes oppgave å prøve å komme til enighet med faglaga, det kan bli meget krevende i år. Det første og mest avgjørende spørsmålet er om hun i det hele tatt får jordbruket til forhandlingsbordet. Fylkeslederen i Vestland Bondelag varslet før helga i Nationen at hvis det ikke kommer et skikkelig tilbud på bordet, kan det bli aktuelt med et brudd uten forhandlinger. Det signalet har nok Søyland merket seg, og det kan bety at hun bruker opp mye av handlingsrommet og budsjettramma allerede i morgen.

Landbruk24 kommer med alle detaljer fra tilbudet i løpet av tirsdag, følg med.