Jordflytting i Orkdal
Foto: Norsk Kylling

Vellykket jordflyttingsprosjekt i Orkdal

20. juli 2019

Norges største jordflyttingsprosjekt ser så langt ut til å være vellykket, skriver Sør-Trøndelag. Det er i forbindelse med at Norsk Kylling bygger ny fabrikk i Orkdal at 100 dekar matjord har blitt flyttet.

Dette er bare et kort utdrag fra flere artikler i avisa Sør-Trøndelag, les alle sakene her (abonnement)

Nå har kornet skutt, og hundre dekar byggåker står nå og svaier på Vormstad, tilsynelatende like fin og fruktbar som noen annen åker i Orkdal.

– Jeg har egentlig aldri vært usikker på om dette ville bli vellykket. Jeg har nemlig jobbet så tett på ekspertisen i denne saken, at jeg har følt meg veldig trygg hele veien. Men det er klart at det er ei god følelse å se at kornet nå skyter. Alt ser veldig bra ut, forteller grunneier Torleif Moe.

Den «riktige» måten har vært å flytte matjorda midtvinters, mens det er tele i jorda. Åkerarealene i Furumoen ble tatt ut i større «isblokker» og flyttet til Vormstad og lagt ut som et puslespill på det nye arealet. På denne måten ble jordlagene bevart. Og da telen gikk, var åkeren langt på vei identisk med den som lå i Furumoen, med alle jordlagene i riktig rekkefølge.

Bør føre til absolutt krav om jordflytting

Bondelagsleder i Orkdal Jon Fredrik Skauge opplyser videre at han ser både positive og negative sider ved at landets største jordflyttingsprosjekt er i ferd med å bli en suksess.

– Det positive er at et vellykket jordflyttingsprosjekt i en så stor skala kan, og ikke minst bør, føre til at det blir stilt absolutt krav om jordflytting i reguleringssaker hvor man ut fra samfunnsmessige hensyn ikke kommer utenom beslag av matjord. På den andre siden frykter jeg at dette prosjektet kan bli brukt som brekkstang i andre reguleringssaker. Jeg håper virkelig at det ikke blir slik at et vellykket jordflyttingsprosjekt i Orkdal fører til ytterligere press på matjord i Norge.

– Ingen nedbygging 
Ordfører i Orkdal Oddbjørn Bang mener nemlig at dette ikke dreier seg om noen nedbygging, og han er derfor trygg på at han og Orkdal kommune gjorde det rette da de tilbød Norsk kylling å bygge i Furumoen: 
– Totalresultatet viser at vi har fått mer enn vi hadde: Vi har like mange mål med kornjord, vi har fått en stor bedrift til Orkdal som vil gi et tresifret antall arbeidsplasser – og vi var med på å sikre at kyllingslakteriet ble værende i Midt-Norge, sier Bang – vel vitende om at Norsk kylling kunne ha flyttet ut av landsdelen dersom det ikke hadde ordnet seg med tomta i Furumoen. 

Kilde: Avisa Sør-Trøndelag