Halmballer
Foto: Frank May / NTB scanpix

Veiledere for import av grovfôr

23. august 2018

Husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet om å lage en veileder for de som må kjøpe importert grovfôr på grunn av tørken i sommer. Det er også laget en veileder for importører.

Tre hovedpunkter for å redusere risiko

-Det er tryggest å kjøpe fôr produsert i Sverige, Finland og på Island, hvis du ikke har norskprodusert fôr tilgjengelig.
-Det anbefales å importere fôr produsert uten bruk av husdyrgjødsel siste 2 år.
.Det frarådes å bruke importert fôr til svin.

Hvis du må importere fra andre områder advares det spesielt mot disse landene.

Det frarådes å kjøpe fôr importert fra områder i EU/EØS med registrerte tilfeller av afrikansk svinepest. Dette gjelder følgende områder: Estland, Litauen, Latvia, Tsjekkia, Polen, Romania, Ungarn og Sardinia. Hvis du velger å kjøpe grovfôr produsert i Polen, velg de vestlige delene av landet med lang avstand til nærmeste påviste tilfelle av afrikansk svinepest.

Les alt hos Animalia