Jan Erik Fløtre, Foto: Nortura
Jan Erik Fløtre, Foto: Nortura

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styret i Nortura

20. september 2023

Det er fremsatt krav om ekstraordinært Årsmøte i Nortura, med valg av styre som eneste sak. I den forbindelse fikk valgkomiteen den 5. september i oppdrag fra ordfører om å komme med en innstilling til det ekstraordinære årsmøtet. Årsmøtet er berammet til 3. oktober.

Valgkomiteen har gjort en grundig jobb. Valgkomiteen har intervjuet alle styremedlemmene, første vara, konsernledelsen, ansattrepresentant, avgått styreleder og representant for de som krevde ekstraordinært årsmøte. I tillegg har vi mottatt innspill og tanker fra tillitsvalgte i organisasjonen.

Valgkomiteen mener vi har fått et godt bilde av situasjonen Nortura står i, hva som skjedde i forbindelse med at tidligere styreleder trakk seg og det ble krevd ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteen legger frem en enstemmig innstilling til ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg på alle styremedlemmene, nestleder og styreleder. Alle personene er forespurt og takket ja. Tilde Sæther ønsket ikke gjenvalg. Vi har derfor innstilt ny 3. vara, samt 4. vara etter at de andre varaene har rykket opp. 

Valgkomiteen mener fortsatt dette er et sterkt og styringsdyktig styre som kan bringe Nortura fremover. Det er mange viktige prosesser og beslutninger som skal tas i selskapet. Vi er glade for at eksisterende styre tar ansvar i den situasjonen Nortura er i og står i vervene sine.

På vegne av valgkomiteen i Nortura,
Borgny Kjølstad Grande