ScreenShot_09.09.2023_15_14_52

Urolige tider i landbrukssamvirke

9. september 2023

Det er krevende tider i norsk landbruk, og debatten rundt samvirke som organisasjonsform har blitt aktualisert gjennom det som skjer i Nortura. Håkon Marius Kvæken har møtt direktøren i Norsk Landbrukssamvirke, Gaute Lenvik, for å snakke om utfordringene i landbrukssamvirke.