Foto: Klima- og Miljødepartementet
Foto: Klima- og Miljødepartementet

Ulvefellingsdommen blir behandlet i Høyesterett

8. november 2022

Statens anke over dommen om felling av ulv innenfor ulvesonen blir behandlet av Høyesterett. I juni tapte staten for andre gang i lagmannsretten.

Både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett ble staten domfelt for å ha vedtatt felling av seks ulver i Letjenna-reviret, som ligger innenfor ulvesonen.

– Jeg er ikke enig i konklusjonen i lagmannsretten om at vedtaket er ugyldig. Saken reiser i tillegg prinsipielle og viktige spørsmål om forvaltning av ulv som det er viktig at vi får en endelig avklaring på. Jeg mener derfor at denne saken bør bli vurdert av den høyeste rettsinstansen vår, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) da staten varslet at dommen ville bli anket.

Jakten på Letjenna-ulvene var omstridt fordi de altså holdt til innenfor ulvesonen. Her skal ulvene ha spesielt vern, og terskelen for å skyte dem skal være høy.

[email protected]